Gedaan met laden. U bevindt zich op: Cascade van unieke systemen van externe warmtelevering Externe warmte: rekenmethode

Cascade van unieke systemen van externe warmtelevering

Geldig voor alle bouwaanvragen

Een systeem van externe warmtelevering is een aaneengekoppeld systeem van warmteopwekking, warmtedistributie en warmtelevering. Eén uniek systeem van externe warmtelevering wordt gekenmerkt door één uitbater. Indien verschillende uitbaters instaan voor verschillende delen van een warmtenet, dan staat elke uitbater in voor één uniek systeem van externe warmtelevering en is er sprake van een cascade van unieke systemen van externe warmtelevering. De uitgaande energiestroom van één uniek systeem van externe warmtelevering kan dus de ingaande energiestroom van een ander uniek systeem van externe warmtelevering zijn.

Beschouw bijvoorbeeld het unieke systeem van externe warmtelevering B waarvoor u het en de equivalente primaire energiefactor wil bepalen:

  • systeem A is dan een warmteopwekker van systeem B
  • en systeem C is een warmtevrager van systeem B.

Voor elk uniek systeem van externe warmtelevering, vult u een afzonderlijk rekenblad in als bijlage bij de afwijkingsaanvraag.

Regelgeving