Voorwaarden energie-efficiënte stadsverwarming in EPB

Een systeem van externe warmtelevering wordt voor EPB beschouwd als energie-efficiënte stadsverwarming als dit systeem minstens één van de volgende energiebronnen of technologieën gebruikt:

  • ten minste 50% warmte uit hernieuwbare energiebronnen;
  • ten minste 50% restwarmte;
  • ten minste 50% uit een combinatie van de warmte uit hernieuwbare energiebronnen en uit restwarmte.

De voorwaarden voor de erkenning als restwarmte, vindt u in de regelgeving.

Warmte afkomstig uit een WKK komt niet in aanmerking als restwarmte.

Rekenblad en EPB-software

In het tabblad Resultaten van het rekenblad kunt u nagaan of het systeem van externe warmtelevering in aanmerking komt als energie-efficiënte stadsverwarming voor EPB. Als dat het geval is, kunt u dat zo aanvinken in de EPB-software.