Gedaan met laden. U bevindt zich op: Externe warmte: het opwekkingsrendement van de energiesector Externe warmte: rekenmethode

Externe warmte: het opwekkingsrendement van de energiesector

Geldig voor alle bouwaanvragen

Het van een is de verhouding van de verbruikte energie in die energiesector tot de afgeleverde warmte van het systeem van externe warmtelevering. Als er in de energiesector onderstations of warmtewisselaars aanwezig zijn, die buiten de begrenzing van het systeem van externe warmtelevering vallen, worden de bijhorende verliezen vervat in dit .

Het opwekkingsrendement is 100% indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • er is geen warmtewisselaar of onderstation geplaatst;
  • de warmtewisselaar of het onderstation is inbegrepen in het systeem van externe warmtelevering;
  • de warmtewisselaar of het onderstation valt buiten de grenzen van het systeem van externe warmtelevering en is geïsoleerd conform de minimale eisen zoals beschreven in de regelgeving.

In alle andere gevallen is het opwekkingsrendement 97%.

Regelgeving