Gedaan met laden. U bevindt zich op: Externe warmte: het hernieuwbaar aandeel Externe warmte: rekenmethode

Externe warmte: het hernieuwbaar aandeel

Geldig voor alle bouwaanvragen

Het van het systeem voor externe warmtelevering bepaalt het rekenblad aan de hand van het hernieuwbaar aandeel van de warmteopwekker(s) die deel uitmaken van het systeem. Indien er meerdere warmteopwekkers zijn, gebeurt deze berekening aan de hand van een gewogen som volgens de energiefractie.

Per warmteopwekker wordt het hernieuwbaar aandeel toegelicht. De waarde bij ontstentenis is nul.

Regelgeving