EPB-software 3G

Invoer voor ruimteverwarming, sanitair warm water en bevochtiging

 • Stap 1

  Maak een nieuwe warmte-/koudeopwekker aan in het menu ‘Technische installaties’.

 • Stap 2

  Vul de volgende gegevens van het toestel in.

  • Geef de opwekker een naam en vul het ‘Merk’ en ‘Product-ID’ aan. Hier kunt u verwijzen naar het afwijkingsbesluit, als u daar over beschikt.
  • Bij ‘Soort toestel’ kiest u ‘Externe warmtelevering’
  • In het veld ‘Vermogen’ geeft u het vermogen van de warmtewisselaar in.
 • Stap 3

  Duid aan of u het rendement inrekent via de waarde bij ontstentenis of niet.

  Enkel als u beschikt over een goedgekeurd afwijkingsbesluit kunt er ervoor kiezen om het rendement in detail in te rekenen. U neemt de waarde uit het goedgekeurd afwijkingsbesluit over in het invoerveld. Het afwijkingsbesluit voegt u toe als stavingsstuk.

 • Stap 4

  Duid aan of de waarden voor de conversiefactor naar primaire energie en het aandeel dat uit hernieuwbare energie wordt geproduceerd gelijk zijn voor iedere maand van het jaar of niet.

  • Indien deze waarden gelijk zijn, duidt u ‘ja’ aan. Vul de conversiefactor naar primaire energie en het aandeel dat uit hernieuwbare energie geproduceerd wordt in. Neem deze waarde over uit het goedgekeurd afwijkingsbesluit.
  • Indien deze waarden niet gelijk zijn, duidt u ‘nee’ aan. Vul de maandelijkse waarden voor de conversiefactor naar primaire energie en het aandeel dat uit hernieuwbare energie geproduceerd wordt in. Neem deze waarden over uit het goedgekeurd afwijkingsbesluit.
 • Stap 5

  Vink de tabbladen aan waarvoor het systeem van externe warmtelevering van toepassing is.

  • In het tabblad ‘Sanitair warm water’, vult u nog aan of er al dan niet warmteopslag aanwezig is.
 • Stap 6

  Koppel de opwekker aan het juiste verdeelsysteem. Als u nog geen verdeelsysteem hebt aangemaakt, moet u dat eerst doen. Afhankelijk van de begrenzing van het systeem van externe warmtelevering, zal dit ‘een primair verdeelsysteem voor verwarming’ of ‘een combilus’ zijn.

  Doe dit in alle tabbladen waarvoor het systeem van externe warmtelevering van toepassing is

Invoer voor ruimtekoeling

Het systeem van externe warmtelevering kan wel de warmte leveren voor de indirecte verwarming van de absorptiekoelmachine.