Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verdeelsystemen in de EPB-software Verdeling

Verdeelsystemen in de EPB-software

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2019

Om verdeelsystemen in te voeren in de EPB-software wordt er een onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire verdeelsystemen. Meer uitleg daarover leest u hieronder.

Principe

Een verdeelsysteem omvat het geheel van leidingen, circulatiepompen en een eventueel buffervat/opslagvat. De opwekkers en afgifte-elementen sluiten hierop aan, maar maken er geen deel van uit.

Als er verschillen zijn in aangesloten opwekker(s), circulatiepompen en/of opslag/buffervaten, of als het om een fysiek andere leidingenkring gaat, is het nodig om een ander verdeelsysteem aan te maken.

Per verdeelsysteem geeft de EPB-software een schematische voorstelling van het systeem. Het verdeelsysteem waar u zich bevindt in de energetische boomstructuur zal steeds een rode achtergrondkleur hebben.

Op de figuur staat een verwarmingssysteem dat bestaat uit een primair verdeelsysteem met hierop 2 secundaire verdeelsystemen. Het primair verdeelsysteem is aangesloten op 1 warmteopwekker. Elk secundair verdeelsysteem bedient 1 .

Primaire en secundaire verdeelsystemen

Bij de verdeelsystemen in het nieuwe menu ‘Technische installaties’ wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire verdeelsystemen en secundaire verdeelsystemen.

Primaire verdeelsystemen zijn de hoofdverdeelsystemen. Deze vertrekken steeds aan een opwekker en sluiten aan op een / , of op een secundair verdeelsysteem. Secundaire verdeelsystemen zijn de verdeelsystemen die aangesloten zijn op een primair verdeelsysteem. Een secundair verdeelsysteem sluit aan op een / .

Voorbeelden hiervan zijn:

  • In een ééngezinswoning is er typisch enkel een primair verdeelsysteem, ook als er twee energiesectoren zijn met een verschillend afgiftesysteem. U koppelt beide energiesectoren aan hetzelfde verdeelsysteem. Alleen als er meerdere aparte kringen worden voorzien met elk een aparte circulatiepomp, voert u deze wel in als meerdere verdeelsystemen.
  • In een appartementsgebouw met een collectieve installatie voor ruimteverwarming, maakt u een primair verdeelsysteem aan voor de gemeenschappelijke leidingen. Vervolgens maakt u per appartement een secundair verdeelsysteem aan.
  • Bij een gedeeld systeem voor warm tapwater maakt u een primair verdeelsysteem aan voor de gemeenschappelijke leidingen. U maakt vervolgens een secundair systeem aan voor alle aangesloten EPB-eenheden die ook een lokale hebben. EPB-eenheden zonder lokale kunt u rechtstreeks koppelen aan het gedeelde systeem.
  • De gemeenschappelijke leidingen van de tot aan de substations voert u in bij het primaire verdeelsysteem. Vervolgens maakt u secundaire verdeelsystemen aan per energiesector/EPB-eenheid die aan de gekoppeld zijn. Bij deze secundaire verdeelsystemen voert u gegevens in over de verwarmingskring en de warm tapwaterkring.

Aandachtspunten

  • Enkel voor een circulatieleiding is het nodig om een primair verdeelsysteem van het type sanitair warm water aan te maken. Bijvoorbeeld: in een ééngezinswoning zonder circulatieleiding koppelt u de tappunten rechtstreeks aan de opwekker.
  • Een primair verdeelsysteem voor koeling dient u enkel aan te maken bij niet-residentiële gebouwen waar actieve koeling aanwezig is. Voor residentiële gebouwen met actieve koeling is het niet nodig om een primair verdeelsysteem voor koeling aan te maken.