Gedaan met laden. U bevindt zich op: Eengezinswoning met ruimteverwarming en 2 afgiftesystemen Verdeelsystemen in de EPB-software

Eengezinswoning met ruimteverwarming en 2 afgiftesystemen

Geldig voor alle bouwaanvragen

Hieronder wordt een voorbeeld uitgewerkt om de ingave van verdeelsystemen in de EPB-software te illustreren.

Situatie

Een eengezinswoning wordt verwarmd met een condenserende gasketel. Op het gelijkvloers is er vloerverwarming aanwezig. De ruimten op de verdieping worden verwarmd met radiatoren. De gasketel staat ook in voor het sanitair warm water. Er is een tappunt in de keuken (gelijkvloers) en twee tappunten in de badkamer (verdieping). De woning wordt ingedeeld in 2 energiesectoren.

Aanpak verwarming

In de meeste gevallen moet u slechts 1 primair verdeelsysteem van het type ‘Verwarming’ invoeren. Het is enkel nodig om 2 (of meerdere) primaire verdeelsystemen aan te maken als er fysiek 2 (of meerdere) aparte kringen zijn met elk een aparte circulatiepomp.

Het afgifte systeem heeft geen invloed op de eventuele opdeling in primaire verdeelsystemen.

Voorbeeld 1: stel dat er slechts 1 primair verdeelsysteem is. Er zijn wel 2 aparte kringen, maar geen aparte circulatiepomp.

  • U maakt een primair verdeelsysteem van het type ‘Verwarming’ aan. U vult alle nodige gegevens aan.
  • U koppelt beide energiesectoren aan hetzelfde primair verdeelsysteem. Het is dus niet nodig om een secundair verdeelsysteem aan te maken.
  • In de knoop verwarming van de beide energiesectoren voert u de nodige gegevens over het afgiftesysteem in.

Voorbeeld 2: stel dat u wel 2 primaire verdeelsystemen moet aanmaken. Elke kring heeft hier een aparte circulatiepomp.

  • U maakt twee primaire verdeelsystemen aan van het type ‘Verwarming’ aan. 1 voor de kring met vloerverwarming, en 1 voor de kring met radiatoren. U vult alle nodige gegevens aan.
  • U koppelt elke energiesector met het bijhorende primaire verdeelsysteem.
  • In de knoop verwarming van de beide energiesectoren voert u de nodige gegevens over het afgiftesysteem in.

Bij een individuele installatie is het nooit nodig om een secundair verdeelsysteem aan te maken. U koppelt de energiesectoren altijd met een primair verdeelsysteem.

Aanpak sanitair warm water

Het is niet nodig om een verdeelsysteem voor sanitair warm water aan te maken.

U koppelt de opwekker rechtstreeks aan de EPB-eenheid. In de knoop SWW (Sanitair Warm tapWater) van de voert u de nodige gegevens over de tappunten in.