EPB-software 3G

Hieronder staat per verdeelsysteem uitgelegd hoe u het ingeeft in de software.

Gewone leidingen voor ruimteverwarming ingeven

 • Stap 1

  Primair verdeelsysteem aanmaken

  Maak een nieuw primair verdeelsysteem van het type ‘Verwarming’ aan in het menu ‘Technische installaties’.

 • Stap 2

  Bestemmingen aanduiden

  Geef het verdeelsysteem een naam en duid aan welke bediend worden door het systeem, wat het soort transportmedium is en of er een regeling per ruimte aanwezig is (enkel bij EPN-projecten).

 • Stap 3

  Opwekkers selecteren

  Ga naar het tabblad ‘Opwekkers’ en selecteer de opwekker(s) die verbonden is (zijn) met het verdeelsysteem. Als er meerdere opwekkers verbonden zijn met het verdeelsysteem, geeft u de prioriteit van de opwekker aan, en eventueel ook het type regeling en het modulatietype.

 • Stap 4

  Segmenten

  Ga naar het tabblad ‘Segmenten’ en voer de nodige gegevens in, afhankelijk van de gekozen berekeningswijze.

 • Stap 5

  Circulatiepompen invoeren

  Ga naar het tabblad ‘Circulatiepompen’ en voer alle circulatiepompen in.

 • Stap 6

  Opslagsysteem ingeven

  Ga naar het tabblad ‘Opslagsysteem’ en voer de nodige gegevens over het opslagsysteem in.

 • Stap 7

  Secundaire verdeelsystemen aanmaken

  Als er secundaire verdeelsystemen zijn, maakt u deze aan in het tabblad ‘Secundaire verdeelsystemen’. Volg daarna het stappenplan hieronder.

 • Stap 8

  Energiesectoren koppelen

  Koppel ten slotte de verbonden energiesectoren in het tabblad ‘Energiesectoren’.

  • Als er geen secundaire verdeelsystemen zijn, koppelt u hier alle verbonden energiesectoren.
  • Als er wel secundaire verdeelsystemen zijn, koppelt u hier enkel de eventuele energiesectoren die alleen met het primaire verdeelsysteem verbonden zijn.
  • Als er meerdere EPW-eenheden met het verdeelsysteem gekoppeld zijn, moet u aanduiden of er al dan niet een individuele meting van de verwarmingskosten is.

Is er een secundair verdeelsysteem aanwezig? Volg dan de onderstaande stappen:

 • Stap 1

  Secundaire verdeelsystemen aanmaken

  Maak het correcte aantal secundaire verdeelsystemen aan in het tabblad “Secundaire verdeelsystemen” bij het primaire verdeelsysteem.

 • Stap 2

  Naar secundaire verdeelsysteem navigeren

  Ga vervolgens naar de knoop van het net aangemaakte secundaire verdeelsysteem.

 • Stap 3

  Naamgeving

  Geef het systeem een naam. De volgende stappen zijn identiek aan stappen 4, 5 en 6 van het primaire verdeelsysteem.

 • Stap 4

  Energiesectoren koppelen

  Koppel de verbonden energiesectoren in het tabblad ‘Energiesectoren’. Als er meerdere EPW-eenheden met het verdeelsysteem gekoppeld zijn, moet u aanduiden of er al dan niet een individuele meting van de verwarmingskosten is.

Tip

In de knoop ‘Verwarming’ van de verbonden energiesectoren vindt u een overzicht van de gekoppelde opwekker(s). In het tabblad ‘Afgiftesysteem’ vult u nog de gegevens van het afgiftesysteem aan.

Gewone leidingen voor sanitair warm water ingeven

Voor gewone leidingen voor sanitair warm water is het niet nodig om een primair verdeelsysteem aan te maken. U koppelt de opwekker voor sanitair warm water rechtstreeks met de installatie voor sanitair warm water in de .

Wanneer de gekoppeld is aan een moet er altijd een secundair verdeelsysteem aangemaakt worden, ook wanneer er vanaf de afleverset gewone tapleidingen worden gebruikt. Bij het secundaire systeem geeft u dan de eigenschappen van de afleverset in.

 • Stap 1

  Naar sanitair warm water navigeren

  Ga naar de knoop ‘Sanitair warm water’ in de EPB-eenheid en maak een installatie voor sanitair warm water aan.

 • Stap 2

  Naamgeving

  Geef de installatie een naam en duid aan dat er geen aanwezig is.

 • Stap 3

  Opwekkers selecteren

  Ga naar het tabblad ‘Warmteopwekkingssystemen’ en selecteer de opwekker(s) voor de installatie voor warm tapwater. Als er meerdere opwekkers verbonden zijn met de installatie, geeft u de prioriteit van de opwekker aan.

 • Stap 4

  Tappunten ingeven

  Ga vervolgens naar het tabblad ‘Tappunten’ en geef alle tappunten in.

Gewone leidingen voor ruimtekoeling ingeven

Verdeelsysteem voor koeling moet alleen aangemaakt worden wanneer dit minstens 1 bedient. Verdeelsystemen die koeling leveren aan EPW-eenheden hoeft u niet in te voeren.

 • Stap 1

  Primair verdeelsysteem aanmaken

  Maak een nieuw primair verdeelsysteem van het type ‘Koeling’ aan in het menu ‘Technische installaties’.

 • Stap 2

  Naamgeving

  Geef het verdeelsysteem een naam en voer de nodige gegevens in.

 • Stap 3

  Opwekkers selecteren

  Ga naar het tabblad ‘Opwekkers’ en selecteer de opwekker(s) die verbonden is met het verdeelsysteem. Als er meerdere opwekkers verbonden zijn met het verdeelsysteem, geeft u de prioriteit van de opwekker aan.

 • Stap 4

  Circulatiepompen invoeren

  Ga naar het tabblad ‘Circulatiepompen’ en voer alle circulatiepompen in.

 • Stap 5

  Secundaire verdeelsystemen aanmaken

  Als er secundaire verdeelsystemen zijn, maakt u deze aan in het tabblad ‘Secundaire verdeelsystemen’. Volg daarna het stappenplan hieronder.

 • Stap 6

  Energiesectoren koppelen

  Koppel ten slotte de verbonden energiesectoren in het tabblad ‘Energiesectoren’:

  • als er geen secundaire verdeelsystemen zijn, koppelt u hier alle verbonden energiesectoren
  • als er wel secundaire verdeelsystemen zijn, koppelt u hier enkel de eventuele energiesectoren die alleen met het primaire verdeelsysteem verbonden zijn.

Als er een secundair verdeelsysteem aanwezig is, volg dan de onderstaande stappen:

 • Stap 1

  Secundaire verdeelsystemen aanmaken

  Maak het correcte aantal secundaire verdeelsystemen aan in het tabblad ‘Secundaire verdeelsystemen’ bij het primaire verdeelsysteem.

 • Stap 2

  Naamgeving

  Ga vervolgens naar de knoop van het net aangemaakte secundaire verdeelsysteem en geef het systeem een naam.

 • Stap 3

  Circulatiepompen invoeren

  Ga naar het tabblad ‘Circulatiepompen’ en voer alle circulatiepompen in.

 • Stap 4

  Energiesectoren koppelen

  Koppel de verbonden energiesectoren in het tabblad ‘Energiesectoren’.

In de knoop ‘Koeling’ van de verbonden energiesectoren zal u een overzicht vinden van de gekoppelde opwekker(s). U hoeft hier verder niets in aan te vullen.