Gedaan met laden. U bevindt zich op: Opslag Systeem

Opslag

Geldig voor alle bouwaanvragen

De EPB-methode maakt een onderscheid tussen een opslagvat en een buffervat. Het verschil zit in de functie die ze bedienen.

Opslagvat

Een opslagvat (boiler) houdt een voorraad sanitair warm water op temperatuur. In de EPB-software geeft u bij de installatie voor warm tapwater aan of er een opslagvat aanwezig is :

  • voor de EPB-software Vlaanderen geeft u dit aan bij elk tappunt
  • in de EPB-software 3G geeft u dit aan bij de invoer van de opwekker voor sanitair warm water.

Een opslagvat kan intern zijn aan de opwekker of extern. Er is geen ondergrens voor de inhoud van het opslagvat: elk opslagvat moet u rapporteren. Voor grote ketels is het rendement in sommige gevallen afhankelijk van de eigenschappen van het opslagvat.

Opwekkingsinstallaties met warmteopslag houden een hoeveelheid warmte beschikbaar in een voorraadvat, ook op ogenblikken dat er geen warm tapwater getapt wordt. De warmteopslag kan zowel onder de vorm van het warm tapwater zelf zijn, als onder de vorm van ketelwater, waarbij in dit laatste geval het tapwater zelf via een doorstroomwarmtewisselaar pas opgewarmd wordt op de tapmomenten.

Opwekkingsinstallaties die ogenblikkelijk het tapwater opwarmen, genereren slechts warmte op de ogenblikken dat er warm tapwater getapt wordt, zonder dat er ergens in de installaties op een of andere manier warmteopslag plaatsvindt. Van zodra het tappen van warm water ophoudt, stopt in deze installatie ook de warmteproductie volledig en koelt het ganse systeem af tot op omgevingstemperatuur.

Buffervat

Een buffervat slaat warm water voor ruimteverwarming op. In de EPB-software geeft u een buffervat in bij de invoer van een installatie voor ruimteverwarming.

Buffervaten komen veel minder voor dan opslagvaten. Voor ruimteverwarming worden buffervaten bijvoorbeeld toegepast bij zonne-energiesystemen voor ruimteverwarming, bij pelletkachels, bij een warmtekrachtkoppeling. In die toepassingen is er op bepaalde momenten meer warmte beschikbaar dan nodig voor de ruimteverwarming. In dit geval is het interessant om de geproduceerde warmte op te slaan en terug af te geven op het moment dat er opnieuw een warmtevraag is.

Een buffervat voor ruimteverwarming wordt ook toegepast om een minimale en rendabele brandertijd te garanderen. Bij kleine warmtevragen kan geput worden uit het buffervat en moet de brander niet continu af- en aanslaan; Dat is beter is voor de levensduur van de brander en het energieverbruik.

Voor EPW-eenheden wordt een opslagrendement ingerekend voor ruimteverwarming. Wanneer er geen buffervat aanwezig is of het buffervat binnen het staat, is dit rendement 1. Wanneer het buffervat buiten het beschermd volume staat, is dit rendement 0,97.

Toestel met apart opslagvat of externe warmtewisselaar

Deze invoer in de software is alleen vereist voor projecten met aanvraag of melding vanaf 01-01-2016.

Bij de aanmaak van een installatie voor sanitair warm water moet u in de software aangeven of er externe opslag en/of een externe warmtewisselaar wordt gebruikt. Hier kan u drie mogelijke opties invoeren:

  • Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat: u kiest deze optie wanneer het toestel en opslagvat dezelfde productcode hebben en/of wanneer het opslagvat zich binnen de mantel van het toestel bevindt. Beide componenten horen dus bij elkaar als één product/toestel en kunnen niet zonder elkaar functioneren. In dit geval geeft u de gemeten Ecodesigngegevens voor de opwekker in combinatie met opslag in. Berekende pakketlabels mogen hiervoor niet gebruikt worden.
  • Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar: u kiest deze optie wanneer het toestel en de warmtewisselaar dezelfde productcode hebben en/of wanneer de warmtewisselaar zich binnen de mantel van het toestel bevindt. Beide componenten horen bij elkaar als één product en kunnen niet zonder elkaar functioneren.
  • Verwarmingstoestel met apart opslagvat of externe warmtewisselaar: u kiest deze optie wanneer het toestel gebruik maakt van een warmtewisselaar of opslagvat en er niet voldaan wordt aan een van de twee voorwaarden hierboven. Dit is wanneer de opwekker wordt gecombineerd met een warmtewisselaar of opslagvat met een andere productcode. De verschillende componenten vormen dus niet één product. Ook wanneer aan één van de twee voorgaande opties voldaan is, maar er toch nog een extra opslagvat of warmtewisselaar wordt toegevoegd met een andere productcode, kiest u deze optie.

Voor zonthermische systemen () is er een uitzondering op deze regel. Indien u over de Ecodesigngegevens van de opwekker voor sanitair warm water beschikt, geeft u in de software de optie geïntegreerd opslagvat of geïntegreerde warmtewisselaar in. De Ecodesigngegevens die u in dat geval invoert in de software, moeten deze voor de opwekker alleen zijn en niet voor de combinatie van opwekker/zonneboiler. Indien u niet over de Ecodesigngegevens van de opwekker voor sanitair warm water beschikt, geeft u in de software de optie extern opslagvat in.