Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ingave technieken vanaf 2019 Werking EPB-Software 3G

Ingave technieken vanaf 2019

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2019

Voor projecten met een bouwaanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 is een nieuw menu “Technische installaties” voorzien.

Algemene werking

In dit nieuwe menu moet u alle opwekkers en verdeelsystemen ingeven. Door gegevens te centraliseren, wordt overbodige gegevensinvoer vermeden en zal de rekentijd van bepaalde projecten korter zijn.

Voor een efficiënte invoer is het aan te raden om eerst de opwekkers en verdeelsystemen aan te maken, en vervolgens de energiesectoren en installaties.

Bij omzetting van een project met een aanvraagjaar van de vergunning vóór 2019 naar een aanvraagjaar vanaf 2019, moet u alle gegevens van de technische installaties en de opnieuw ingeven.

Opwekkers

Hier voegt u alle fysieke opwekkers in die aanwezig zijn in uw project. Er zijn vier types van opwekkers:

Voor de opwekkers is een extra bibliotheekelement aangemaakt. Dit bibliotheekelement kunt u importeren en exporteren.

Het is nodig om elke fysieke opwekker aan te maken. In een appartementsgebouw met 10 appartementen met 10 identieke opwekkers, maakt u 10 verschillende warmteopwekkers aan. In een appartementsgebouw met 10 appartementen met 1 gemeenschappelijke opwekker, maakt u slechts 1 warmteopwekker aan.

Verdeelsystemen

Hier geeft u alle verdeelsystemen in. Er zijn vier types:

  • Verwarming
  • Sanitair warm water
  • Koeling

Hierbij maakt u een onderscheid tussen primaire en secundaire verdeelsystemen.

U moet altijd een verdeelsysteem aanmaken, behalve voor gewone tapleidingen voor sanitair warm water. Deze koppelt u rechtstreeks aan de opwekker.

Koppelen van opwekkers en verdeelsystemen

Nadat u de opwekkers en de verdeelsystemen hebt aangemaakt, moet u deze koppelen met de juiste energiesectoren. Dit kan op drie manieren:

1. Koppelen via de opwekker

Bij de opwekker linkt u op de specifieke tabbladen naar energiesectoren en verdeelsystemen. Een plaatselijke opwekker linkt u direct aan de /. Als het niet om een plaatselijke opwekker gaat, linkt u deze aan een verdeelsysteem.

2. Koppelen via het verdeelsysteem

U linkt het verdeelsysteem aan een opwekker via het tabblad “Opwekkers” en aan een energiesector of EPB-eenheid via het tabblad “energiesectoren” of “EPB-eenheden”.

Voor moet u eerst op het niveau van de EPB-eenheid aanduiden of er een systeem voor sanitair warm water aanwezig is. Op het niveau van de energiesector duidt u aan of er een koel- en bevochtigingssysteem aanwezig is.

3. Koppelen via de energiesector/EPB-eenheid

Als het om een lokaal systeem gaat, selecteert u de opwekkers die bestaan voor dit systeem. Als het om een centraal systeem gaat, selecteert u de verdeelsystemen.