Systeemrendement berekenen per tappunt

Het voor een tapleiding hangt af van de lengte van de leiding tot aan het tappunt en het type tappunt:

 • Voor een tappunt van het type bad/douche:

 • Voor een tappunt van het type keukenaanrecht:

 • Voor een tappunt van het type ‘andere’ (alleen voor ):

Hierbij is:

 • ηleiding het voor het bijhorende tappunt
 • lleiding de leidinglengte van de tapleiding. Wanneer de leidinglengte niet gekend is, wordt gerekend met de volgende waarden bij ontstentenis - afhankelijk van het type tappunt:
  • bad/douche: 10 m
  • keukenaanrecht: 20 m
  • andere: 20 m.
 • rdouche een correctiefactor om de impact van warmteterugwinning via de doucheafloop in te rekenen. Deze factor is 1 als er geen warmteterugwinning voorzien is.