Principe

‘Gewone leidingen en kanalen’ omvatten alle verdeelleidingen die geen of zijn
en die minstens 1 van de onderstaande functies vervullen.

Meer over gewone leidingen en kanalen