Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tappunten Systeem

Tappunten

Geldig voor alle bouwaanvragen

Een tappunt is een punt waar (warm) water uit het leidingennet kan gehaald worden, bijvoorbeeld een douchekraan.

Principe

In de EPB-berekening rekent u enkel de tappunten in die sanitair warm water leveren. Ook wachtleidingen waarvan het tappunt nog niet is geïnstalleerd, dient u in te rekenen. Tappunten die alleen koud water voorzien, beschouwt u niet.

Tappunten voor sanitair warm water worden onderverdeeld in 3 types:

  • tappunt voor keukenaanrecht
  • tappunt voor bad/douche
  • andere tappunten voor sanitair warm water.

Voor EPW-eenheden worden alleen de eerste twee types ingerekend. ‘Andere tappunten voor sanitair warm water’ worden alleen ingerekend voor (projecten met aanvraag vanaf 2017).

Impact op het resultaat

Op basis van het type eenheid (EPW of EPN) en de ingevoerde tappunten wordt de netto-energiebehoefte voor sanitair warm water bepaald. Als bijvoorbeeld een douchewarmteterugwinapparaat wordt toegepast bij één of meerdere tappunten, kan dit een effect hebben op de netto-energiebehoefte.

Op basis van de netto-energiebehoefte en het wordt de bruto-energiebehoefte voor sanitair warm water bepaald. Het systeemrendement is afhankelijk van de manier waarop het tappunt aangesloten is: rechtstreeks op de opwekker via een gewone tapleiding, via een tapleiding aangesloten op een of een tapleiding aangesloten op een combilussysteem.

Tappunten die buiten een liggen, kunnen ook een effect hebben op het systeemrendement als ze zijn aangesloten op een gedeelde circulatieleiding of combilus.

Residentiële en niet-residentiële eenheden