Types tappunten

Voor worden 3 types tappunten beschouwd:

  • tappunt voor keukenaanrecht
  • tappunt voor bad/douche
  • andere tappunten: dit zijn alle tappunten voor sanitair warm water die niet onder de eerste twee types vallen.

Voor EPN-eenheden moeten alle tappunten voor sanitair warm water ingerekend worden. Dit wil zeggen dat u ook tappunten voor warm water aan bijvoorbeeld een wasbak in een technische ruimte, toilet, bergplaats, moet invoeren in de software.

Alleen tappunten in een ruimte van het type ‘keuken’, waarin maaltijden worden bereid, moeten worden ingevoerd als een tappunt voor een keukenaanrecht. Bijvoorbeeld: een tappunt in een kitchenette van een kantoor waar geen maaltijden worden bereid, moet u niet ingeven als een tappunt van het type ‘keukenaanrecht’. Dit wordt gezien als een tappunt van het type ‘Andere’.

Netto-energiebehoefte voor warm tapwater

Voor wordt de jaarlijkse netto-energiebehoefte bepaald voor elk type tappunt, per functioneel deel. Deze netto-energiebehoefte wordt evenredig verdeeld over elk tappunt van het beschouwde type. Bij de bepaling van de netto-energiebehoefte per tappunt wordt ook de invloed van de aanwezige douchewarmteterugwinning ingerekend.

Voor een functioneel deel van het type ‘onderwijs’ wordt voor de maanden juli en augustus de gelijk gesteld aan 0.

De netto-energiebehoefte voor warm tapwater voor elk type tappunt hangt af van het functioneel deel.

Tappunten type douche/bad

Per functioneel deel wordt de jaarlijkse netto-energiebehoefte voor alle tappunten van het type douche/bad binnen dat functioneel deel bepaald zoals in de onderstaande tabel:

Functioneel deelJaarlijkse netto-energiebehoefte (MJ)
logeerfunctie1604,59*nkamers
kantoor; onderwijs; gezondheidszorg zonder verblijf; cafetaria/refter; andere5606*nbad
gezondheidszorg met verblijf962,75*nkamers
operatiezalen; technische ruimten7870*nbad
bijeenkomst hoge bezetting; bijeenkomst lage bezetting; keuken; handel; sporthal/sportzaal; fitness/dans; sauna/zwembad; onbekende functie6727*nbad

Afhankelijk van het type functioneel deel hangt de jaarlijkse netto-energiebehoefte voor warm tapwater af van:

  • nkamers voor de functionele delen met functie logeerfunctie en gezondheidszorg met verblijf. Dit is gelijk aan het maximale aantal personen in ruimten van het type “kamer” zoals beschouwd in het ontwerp van het ventilatiesysteem.
  • nbad voor alle functionele delen anders dan logeerfunctie en gezondheidszorg met verblijf. Dit is gelijk aan het totale aantal douches en baden in het functionele deel.

Voor functionele delen anders dan logeerfunctie en gezondheidszorg met verblijf, heeft het aantal douches en baden in het functionele deel dus een rechtstreeks effect op de jaarlijkse netto-energiebehoefte voor warm tapwater.

Tappunten type keukenaanrecht

Per functioneel deel hangt de jaarlijkse netto-energiebehoefte voor alle tappunten van het type keukenaanrecht binnen dat functioneel deel af van:

  • aantal bereide maaltijden per dienst: dit aantal wordt bepaald op basis van de van de gebruiksoppervlakte van de ruimten nodig voor de bereiding van de maaltijden. Deze ruimten omvatten de keuken, plaats van vertrek van de maaltijden, opslag van gekoelde producten, opslag van nietgekoelde producten en de ruimte voor opslag van afval.
  • aantal diensten per dag
  • jaarlijkse netto energiebehoefte voor warm tapwater nodig per maaltijd en voor alle keukenaanrechten van het functioneel deel samen. Het aantal tappunten in de keuken heeft dus geen effect op de nettoenergiebehoefte.

De laatste 2 parameters hangen af van de functionele delen die bediend worden door de keuken, zoals samengevat in de onderstaande tabel. Hoe hieruit de jaarlijkse netto-energiebehoefte wordt bepaald hangt af van het aantal functionele delen dat bediend wordt door de keuken.

Functioneel deelAantal dienstenJaarlijkse netto-energiebehoefte per maaltijd
logeerfunctie1761,85
kantoor; onderwijs; gezondheidszorg zonder verblijf; cafetaria/refter; andere functie; onbekende functie1544,18
gezondheidszorg met verblijf2761,85
bijeenkomst hoge bezetting; bijeenkomst lage bezetting; sporthal/sportzaal; fitness/dans; sauna/zwembad2653,02
handel1653,02

operatiezalen; technische ruimten; gemeenschappelijk

/0

Tappunten type ander

Per functioneel deel wordt de jaarlijkse netto-energiebehoefte voor alle tappunten van het type ander bepaald zoals in de onderstaande tabel:

Functioneel deelJaarlijkse netto-energiebehoefte
logeerfunctie1069,73*nkamers
gezondheidszorg met verblijf1444,13*nkamers
gezondheiszorg zonder verblijf57,58*AFD
alle andere functionele delen5*AFD

Afhankelijk van het type functioneel deel hangt de jaarlijkse netto-energiebehoefte voor warm tapwater af van:

  • nkamers voor de functionele delen met functie logeerfunctie en gezondheidszorg met verblijf. Dit is gelijk aan het maximale aantal personen in ruimten van het type ‘kamer’ zoals beschouwd in het ontwerp van het ventilatiesysteem.
  • AFD voor alle functionele delen anders dan logeerfunctie en gezondheidszorg met verblijf. Dit is de totale gebruiksoppervlakte van het functioneel deel.