Principe

Deze gerecupereerde warmte kan op drie manieren benut worden:

  • voorverwarmen van het water dat naar de koudepoort van de mengkraan van de douche gaat
  • voorverwarmen van het water dat naar de inlaat gaat van de opwekker voor warm tapwater dat de douche bedient
  • voorverwarmen van beide koudwaterstromen zoals hierboven vermeld.

Dit systeem werkt alleen als de watertoevoer en de waterafvoer gelijktijdig gebeuren. Voor een bad kan zo een warmtewisselaar dus niet toegepast worden.

Impact op het resultaat

Zowel de netto- als bruto-energiebehoefte voor sanitair warm water kan beïnvloed worden door het toepassen van een douchewarmteterugwinapparaat. Bij de bepaling van beide energiebehoeftes wordt een correctiefactor toegepast voor de impact van warmteterugwinning via de douche-afloop in te rekenen. Deze correctiefactor hangt af van:

  • het thermisch rendement van de douchewarmteterugwinning: dit rendement moet bepaald zijn volgens Bijlage B van NEN 7120+C2:2012 voor CW klasse 4
  • de aansluitconfiguratie van de warmtewisselaar: alleen aan de mengkraan, alleen aan de warmteopwekker of aan beide
  • de lengte van de leiding tussen warmtewisselaar en warmteopwekker indien het systeem is aangesloten aan de warmteopwekker.

Als een douche en een bad gecombineerd zijn (badkuip doet ook dienst als douchebak), dan wordt de combinatie, in de EPB-berekening, bij conventie louter als bad beschouwd. In dit geval mag u een douchewarmteterugwinapparaat niet ingeven in de software.