Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bijlagen van het MB van 2 april 2007 Ministeriële besluiten energieprestatieregelgeving

Bijlagen van het MB van 2 april 2007

Geldig voor alle bouwaanvragen

Dit is een overzicht van de bijlagen van het ministerieel besluit van 2 april 2007.

Overzicht van bijlagen

Nummer

Titel

Bijlage I

Vorm en inhoud van de EPB-aangifte

Bijlage II

Vorm en inhoud van de EPB-aangifte – opdeling bouwproject

Bijlage II bis

Vorm en inhoud van de EPB-aangifte – transmissieformulier

Bijlage II ter

Vorm en inhoud van de EPB-aangifte – EPW-formulier

Bijlage III

Vorm en inhoud van de EPB-aangifte – energieprestatiecertificaat bouw

Bijlage IV

Bijlage V

Gevalideerde numerieke berekeningen

Bijlage VI

Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het kader van de EPB-regelgeving

Bijlage VII

Meten van mechanische ventilatiedebieten – vereisten aan het meetrapport

Bijlage VIII

Bepaling van de reductiefactoren voor warmteterugwinning uit de doucheafloop en voor ventilatie (vraaggestuurde systemen) in kantoor- en schoolgebouwen

Bijlage IX

Voorkoeling van ventilatielucht met een aarde-lucht warmtewisselaar

Bijlage X

Bijkomende specificaties voor de technische installaties en de hygiënische ventilatie bij ingrijpende energetische renovaties

Bijlage XI

Aanvullende specificaties voor de bepaling van het thermisch rendement van een warmteterugwinapparaat

Bijlage XII

Bepaling van de reductiefactoren voor ventilatie (voor vraaggestuurde systemen) in residentiële gebouwen (EPW) freduc,vent,heat,seci, freduc,vent,cool,seci en freduc,vent,overh,seci

Bijlage XIII

Verklaring op eer van de verslaggever

Bijlage XIV

Definities, principes en te volgen regels met betrekking tot de gebouwindeling van niet-residentiële gebouwen

Bijlage XV

Bepaling van de maandelijkse warmteovergangscoëfficiënt door nachtventilatie voor de bepaling van de koelbehoefte HV,night,cool,sec i,m

Bijlage XVI

Bepaling van de ontwerpretourtemperatuur en de vereisten aan de bewijslast ter staving van het gekozen temperatuurregime voor hydraulische verwarmingssystemen

Bijlage XVII

Bijkomende specificaties voor de in situ meting van het elektrisch vermogen van ventilatoren in het kader van de EPB-regelgeving

Bijlage XVIIIBepaling van de toegankelijkheid van een opening voor intensieve ventilatie vanuit de buitenomgeving

Bijlage IV

Bijlage IV bevat de specificaties voor de berekening van de transmissieverliezen. Deze bijlage wordt ook het transmissie referentiedocument (TRD) genoemd.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt deze bijlage vervangen door bijlage 4 van het MB van 28 december 2018.

Geldigheidstermijn

Bouwaanvragen

Waarvoor de EPB-aangifte
wordt ingediend

Bijlage

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2019

Bijlage 4 van het MB
van 28 december 2018

Bouwaanvragen voor 1 januari 2019

vanaf 1 januari 2015

Bijlage IV voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bouwaanvragen voor 1 januari 2019

vanaf 27 mei 2014 tot en met 31 december 2014

Bijlage IV voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bouwaanvragen voor 1 januari 2019

vanaf 1 januari 2011 tot en met 26 mei 2014

Bijlage IV voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bijlage V

Bijlage V bevat de richtlijnen omtrent het gebruik van gevalideerde numerieke berekeningen voor het inrekenen van bouwknopen.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt deze bijlage vervangen door bijlage 5 van het MB van 28 december 2018.

Geldigheidstermijn

Bouwaanvragen

Waarvoor de EPB-aangifte
wordt ingediend

Bijlage

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2019

Bijlage 5 van het MB
van 28 december 2018

Bouwaanvragen voor 1 januari 2019

vanaf 1 januari 2011

Bijlage V voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bijlage VI

Bijlage VI bevat de bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt deze bijlage vervangen door bijlage 6 van het MB van 28 december 2018.

Geldigheidstermijn

Bouwaanvragen

Waarvoor de EPB-aangifte
wordt ingediend

Bijlage

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2019 Bijlage 6 van het MB
van 28 december 2018

Bouwaanvragen vanaf 1 maart 2017 tot en met 31 december 2018

Bijlage VI voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bouwaanvragen voor 1 maart 2017

vanaf 1 januari 2015

Bijlage VI voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

vanaf 27 december 2012 tot en met 31 december 2014

Bijlage VI voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

vanaf 1 januari 2011 tot en met 26 december 2012

Bijlage VI voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bijlage VII

Bijlage VII legt de vereisten vast aan het meetrapport bij het meten van mechanische ventilatiedebieten.

Deze bijlage is enkel van toepassing op dossiers van nieuwe EPW-eenheden en de ingrijpende energetische renovatie van EPW-eenheden, waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend vanaf 27 december 2012 en waarvan de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt voor 1 januari 2016.

Het MB van 28 oktober 2015 voert de STS ventilatie in. Hierdoor wordt bijlage VII bij het MB van 2 april 2007 opgeheven (want maakt integraal deel uit van het kwaliteitskader ventilatie).

Geldigheidstermijn

Bouwaanvragen

Waarvoor de EPB-aangifte
wordt ingediend

Bijlage

Bouwaanvragen voor 1 januari 2016

vanaf 27 december 2012

Bijlage VII voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bijlage VIII

In deze bijlage worden de reductiefactoren voor warmteterugwinning uit de doucheafloop en voor vraaggestuurde ventilatiesystemen in kantoor- en schoolgebouwen en EPN-eenheden vastgelegd.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt deze bijlage vervangen door bijlage 7 van het MB van 28 december 2018.

Geldigheidstermijn

Bouwaanvragen

Waarvoor de EPB-aangifte
wordt ingediend

Bijlage

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2019 Bijlage 7 van het MB
van 28 december 2018
Bouwaanvragen vanaf 1 maart 2017 tot en met 31 december 2018vanaf 20 februari 2018Bijlage VIII voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

voor 20 februari 2018

Bijlage VIII voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bouwaanvragen voor 1 maart 2017

vanaf 25 november 2016

Bijlage VIII voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

vanaf 27 december 2012 tot en met 24 november 2016

Bijlage VIII voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bijlage IX

Deze bijlage legt de specificaties vast voor het inrekenen van een aarde-lucht warmtewisselaar bij voorkoeling van de ventilatielucht.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt deze bijlage vervangen door bijlage 8 van het MB van 28 december 2018.

Geldigheidstermijn

Bouwaanvragen

Waarvoor de EPB-aangifte
wordt ingediend

Bijlage

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2019 Bijlage 8 van het MB
van 28 december 2018

Bouwaanvragen vanaf 1 maart 2017 tot en met 31 december 2018

vanaf 20 februari 2018

Bijlage IX voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

voor 20 februari 2018Bijlage IX voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2014 tot en met 28 februari 2017

Bijlage IX voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bijlage X

Deze bijlage legt de principes vast voor het rapporteren van de installaties en de hygiënische ventilatie bij ingrijpende energetische renovaties.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt deze bijlage vervangen door bijlage 9 van het MB van 28 december 2018.

Geldigheidstermijn

Bouwaanvragen

Waarvoor de EPB-aangifte
wordt ingediend

Bijlage

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2019 Bijlage 9 van het MB
van 28 december 2018
Bouwaanvragen vanaf 10 augustus 2018 tot en met 31 december 2018 Bijlage X voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bouwaanvragen vanaf 1 maart 2017 tot en met 9 augustus 2018

Bijlage X voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bouwaanvragen voor 1 maart 2017

vanaf 27 mei 2014

Bijlage X voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bijlage XI

Deze bijlage legt de aanvullende specificaties voor de bepaling van het thermisch rendement van een warmteterugwinapparaat vast. Deze zijn aanvullend op bijlage G van de EPW-methode.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt deze bijlage vervangen door bijlage 10 van het MB van 28 december 2018.

Geldigheidstermijn

Bouwaanvragen

Waarvoor de EPB-aangifte
wordt ingediend

Bijlage

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2019 Bijlage 10 van het MB
van 28 december 2018
Bouwaanvragen vanaf 20 februari 2018 tot en met 31 december 2018 Bijlage XI voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2016 tot en met 19 februari 2018

Bijlage XI voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bouwaanvragen voor 1 januari 2016

vanaf 1 juni 2014

Bijlage XI voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bijlage XII

Deze bijlage legt de bepalingswijze van de reductiefactoren voor vraaggestuurde ventilatiesystemen in residentiële gebouwen vast.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt deze bijlage vervangen door bijlage 11 van het MB van 28 december 2018.

Geldigheidstermijn

Bouwaanvragen

Waarvoor de EPB-aangifte
wordt ingediend

Bijlage

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2019 Bijlage 11 van het MB
van 28 december 2018

Bouwaanvragen vanaf 1 maart 2017 tot en met 31 december 2018

Bijlage XII voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2015 tot en met 28 februari 2017

vanaf 25 november 2016

Bijlage XII voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

vanaf 1 januari 2015 tot en met 24 november 2016

Bijlage XII voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bijlage XIV

Deze bijlage legt de principes van de gebouwindeling van EPN-eenheden vast.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt deze bijlage vervangen door bijlage 12 van het MB van 28 december 2018.

Geldigheidstermijn

Bouwaanvragen

Bijlage

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2019Bijlage 12 van het MB van 28 december 2018

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018

Bijlage XIV voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bijlage XV

Deze bijlage legt de bepaling van de maandelijkse warmteoverdrachtscoëfficiënt door nachtventilatie vast, voor de bepaling van de koelbehoefte. Deze bijlage is enkel van toepassing op EPU-eenheden. Voor EPN-eenheden is de rekenmethode opgenomen in bijlage VI bij het Energiebesluit.

Geldigheidstermijn

Bouwaanvragen

Bijlage

Bouwaanvragen voor 1 januari 2017

Bijlage XV voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bijlage XVI

Deze bijlage legt vast hoe de ontwerpretourtemperatuur moet bepaald worden en hoe dit moet gestaafd worden.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt deze bijlage vervangen door bijlage 13 van het MB van 28 december 2018.

Geldigheidstermijn

Bouwaanvragen

Bijlage

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2019Bijlage 13 van het MB van 28 december 2018

Bouwaanvragen vanaf 1 maart 2017 tot en met 31 december 2018

Bijlage XVI voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bijlage XVII

Deze bijlage legt de bijkomende specificaties vast voor de in situ meting van het elektrisch vermogen van ventilatoren in het kader van de EPB-regelgeving. Deze bijlage geldt enkel voor EPW-eenheden.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt deze bijlage vervangen door bijlage 14 van het MB van 28 december 2018.

Geldigheidstermijn

Bouwaanvragen

Bijlage

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2019Bijlage 14 van het MB van 28 december 2018
Bouwaanvragen vanaf 1 maart 2017 tot en met 31 december 2018

Bijlage XVII voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bijlage XVIII

Bijlage XVIII bevat de bepaling van de toegankelijkheid van een opening voor intensieve ventilatie vanuit de buitenomgeving. Deze bijlage geldt enkel voor EPW-eenheden.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt deze bijlage vervangen door bijlage 15 van het MB van 28 december 2018.

Geldigheidstermijn

Bouwaanvragen

Waarvoor de EPB-aangifte
wordt ingediend

Bijlage

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2019 Bijlage 15 van het MB
van 28 december 2018

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018

vanaf 10 augustus 2018

Bijlage XVIII voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)