Principe

Om de ventilatieverliezen te beperken, kan u een vraaggestuurd ventilatiesysteem installeren. Dat is een automatisch regelsysteem dat de nood aan ventilatie detecteert én het daaraan aanpast. Die ‘sturing’ gebeurt bv. met bewegings-, vocht- of CO2-detectie.

Meer over vraagsturing