Gedaan met laden. U bevindt zich op: Impact van ventilatie op het E-peil Ventilatie

Impact van ventilatie op het E-peil

Geldig voor alle bouwaanvragen

Ventileren gaat altijd gepaard met energiegebruik. Hoe groot dit juist is, hangt af van vele factoren:

  • het gekozen ventilatiesysteem (A, B, C, D)
  • de luchtdichtheid van het gebouw
  • de prestaties van de afzonderlijke componenten
  • de kwaliteit van uitvoering
  • het gebruik en het onderhoud
  • het type regeling dat aanwezig is: systemen die een teveel aan ventilatie vermijden, zullen energetisch beter scoren. Dit kan bv. door het toepassen van vraagsturing.
  • het verbruik van ventilatoren: systemen zonder ventilator of systemen met zuinige ventilatoren in een goed ontworpen kanaalnet, zullen op energievlak beter scoren.
  • de energie die nodig is voor het opwarmen van koude buitenlucht: systemen die een teveel aan ventilatie vermijden of die warmte recupereren, zullen energetisch beter scoren.

Meer over impact van ventilatie op het E-peil