Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hulpenergie ventilatie Impact van ventilatie op het E-peil

Hulpenergie ventilatie

Geldig voor alle bouwaanvragen

Ventileren is nodig voor een goed binnenklimaat, maar ventilatoren gebruiken energie. Dit energiegebruik wordt in rekening gebracht onder ‘ ventilatie’.

Energiegebruik van ventilatoren

Het energiegebruik van ventilatoren bij (systeem B, C en D) wordt beïnvloed door:

  • het te leveren debiet

  • het te overwinnen drukverschil (afhankelijk van het kanalennet, filters in het warmteterugwinapparaat, ...)

  • het rendement van de combinatie ventilator-motor.

Energiegebruik verminderen

Het is meteen ook duidelijk dat u het energiegebruik kan verminderen door:

  • niet meer te ventileren dan nodig, dankzij een goed ontwerp, luchtdichte kanalen, een correcte afstelling en door het debiet aan te passen in functie van de behoefte

  • te kiezen voor lage drukverliezen in het volledige luchtcircuit: luchtinname, kanalen, geluidsdempers, filters (keuze én onderhoud), warmtewisselaar, ventielen, maar ook aan het debiet aangepaste doorstroomopeningen tussen de verschillende ruimten

  • te kiezen voor een zuinige ventilator (geselecteerd om te opereren in een gunstig werkingspunt) met een efficiënte en goed regelbare motor.

Meer over hulpenergie ventilatie