Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hulpenergie ventilatie: stavingsstukken Hulpenergie ventilatie

Hulpenergie ventilatie: stavingsstukken

Geldig voor alle bouwaanvragen

Ventilatorvermogen

Bij het vergelijken van de technische fiches van ventilatoren van verschillende fabrikanten is te zien dat de vermogens van hun ventilatoren vaak op verschillende manieren worden opgegeven. Meestal wordt het vermogen van de motor opgegeven afhankelijk van de stand, namelijk bij lage stand, middenstand of maximale stand. In EPB hebt u echter het nodig, en dat is niet per definitie het vermogen op maximale stand.

Het nominaal vermogen is het maximaal elektrisch vermogen dat de elektromotor (of de elektromotor-ventilator combinatie) bij continu bedrijf kan opnemen, met inbegrip van eventuele voorschakelapparatuur. Het elektrisch vermogen wordt dus gemeten ter hoogte van de netvoeding.

In alle gevallen waarbij de correcte rekenwaarde voor het vermogen van de ventilator niet duidelijk af te leiden is, rekent u best met de waarde bij ontstentenis of de vereenvoudigde berekening.

In de EPB-productgegevensdatabank(opent in nieuw venster) vindt u een lijst van toestellen waarvan het VEA garandeert dat de vermogens volgens de correcte methode werden bepaald. Deze mag u dus sowieso invoeren in de EPB-software.