Gedaan met laden. U bevindt zich op: Warmteterugwinapparaten Componenten van een ventilatiesysteem

Warmteterugwinapparaten

Geldig voor alle bouwaanvragen

In het stookseizoen bevat afgevoerde ‘vuile’ lucht nog veel warmte. Bij een ventilatiesysteem D kan u deze afgevoerde ventilatielucht gebruiken om de toevoerlucht op te warmen via een warmtewisselaar of warmteterugwinapparaat.

Rendement van een warmteterugwinapparaat

Een warmteterugwinapparaat kan een rendement van ongeveer 70 tot 90% halen. Om alle toestellen op eenzelfde manier te kunnen beoordelen, legt EPB heel specifiek vast hoe dat rendement juist moet bepaald worden. Fabrikanten moeten hiervoor testen uitvoeren volgens specifieke normen en testmethodes.

Hoge rendementen worden pas gerealiseerd als de som van de toevoer- en afvoerdebieten in evenwicht zijn. Een overmaat aan toevoer (meestal zo in de praktijk) of afvoer zal het globale rendement sterk verlagen. Daarom is het bij het toepassen van warmteterugwinning nog belangrijker om aandacht te besteden aan balancering.

Warmteterugwinapparaten met een zomer-bypass

Omdat warmteterugwinning niet in elk seizoen gewenst is, zijn heel wat warmteterugwinapparaten uitgerust met een zomer-bypass. Deze kan de doorgang doorheen de warmtewisselaar volledig of gedeeltelijk afsluiten. Dat heeft als voordeel dat de warmteterugwinning buiten het stookseizoen kan uitgeschakeld worden als de binnentemperatuur hoger is dan de buitentemperatuur. De bypass zorgt zo voor een lager risico op .

Continue en automatische regeling

Bij een continue en automatische regeling van de ventilatoren krijgt warmteterugwinning een bonus omdat het evenwicht tussen de toevoer- en afvoerdebieten op die manier behouden blijft, zelfs als de werkingsomstandigheden wijzigen (vervuiling van filters, enz.).

Om die bonus te bekomen mag het debiet, zowel voor de toevoer als voor de afvoer, niet meer dan 5% van de instelwaarde afwijken.