Thermisch rendement

De waarde bij ontstentenis voor het thermisch rendement is vastgelegd op 0%. Om een hogere waarde te bekomen dient:

Uitzondering voor heatpipesystemen en twin-coilsystemen

Voor deze systemen is een vaste waarde van het rendement bepaald, namelijk 30%.

Bijkomende specificaties voor grote of op maat gemaakte warmteterugwinapparaten

Voor bijvoorbeeld grote of op maat gemaakte toestellen is het niet evident om steeds metingen uit te voeren. De kosten daarvan zijn vaak niet te verantwoorden voor het geringe aantal toestellen. Hiertoe werd een aparte rekenmethode uitgewerkt, zie Rekenmethode als ‘het gemeten rendement’ niet beschikbaar voor het product.

Informatie per EPB-aangiftedatum