Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rekenmethode als gemeten rendement niet beschikbaar is Warmteterugwinapparaten

Rekenmethode als gemeten rendement niet beschikbaar is

Geldig voor alle bouwaanvragen

Enkel geldig voor aangiftes vanaf 01-06-2014

Het thermisch rendement dat volgt uit de metingen geldt enkel voor projecten met een debiet dat kleiner is of gelijk is aan het debiet waarvoor de metingen zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld: voor grote of op maat gemaakte toestellen is het niet evident om dergelijke metingen uit te voeren. De kosten daarvan zijn vaak niet te verantwoorden voor het geringe aantal toestellen. In de oorspronkelijke regelgeving viel u in dat geval terug op de waarde bij ontstentenis. Omdat dit een te negatieve beoordeling is, werden bijkomende specificaties uitgewerkt in de regelgeving. Die specificaties zijn van toepassing als er een testrendement beschikbaar is voor:

  • hetzelfde toestel maar bij een lager debiet;
  • een unit of referentietoestel uit dezelfde serie;
  • de warmtewisselaar in hetzelfde toestel of in een toestel uit dezelfde serie.

De vereisten om een geldig testrendement in te geven, staan opgenomen in de regelgeving. U dient dus nog steeds te beschikken over een meting. Indien u enkel beschikt over berekende rendementen, valt u terug op de waarde bij ontstentenis.

Deze bijkomende specificaties zijn enkel geldig voor nieuwe residentiële en niet-residentiële gebouwen. Ze zijn dus niet geldig voor de installatie-eisen (nieuwe industriegebouwen en voor renovaties).

Rekenblad

De regelgeving specifieert een methode om het testrendement van een ‘referentie-warmtewisselaar’ of ‘referentie-ventilatiegroep’ om te rekenen naar de ventilatiegroep in kwestie.

Daarvoor kunt u het Rekenblad ‘WTW op maat’(opent in nieuw venster) gebruiken. Het is een handig hulpmiddel bij het bepalen van het rendement van een warmteterugwinapparaat op basis van een meting op enkel de warmtewisselaar of op een warmtewisselaar of toestel uit dezelfde serie.

Als stavingsstuk hebt u zowel het testrapport van de ‘referentie-warmtewisselaar’ of ‘referentie-ventilatiegroep’ als het ingevulde rekenblad nodig. U dient beide op te vragen bij de fabrikant.