Gedaan met laden. U bevindt zich op: Systeem D: installatie-eisen (voor bouwaanvragen van 01-01-2015 t.e.m. 31-12-2021) Systeem D: installatie-eisen (huidig)

Systeem D: installatie-eisen (voor bouwaanvragen van 01-01-2015 t.e.m. 31-12-2021)

Geldig voor bouwaanvragen van 01.01.2015 tot 31.12.2021 Bekijk tijdslijn

Toepassingsgebied

Afhankelijk van de van het gebouw, de en de timing van het bouwproject, zijn er installatie-eisen van toepassing. Of uw project aan de installatie-eisen moet voldoen of niet, kunt u nagaan in de eisentabel. Klik hier voor een volledig overzicht van de installatie-eisen.

Installatie-eisen

Wanneer de installatie-eisen van toepassing zijn, is het verplicht om bij de plaatsing van een nieuw, of de vervanging van een bestaand centraal ventilatiesysteem type D ook een warmteterugwinapparaat te plaatsen. Voor serieproducten bedraagt het warmteterugwinrendement minstens 75%. Voor op maat gemaakte toestellen geldt geen minimum rendementseis.

Thermisch rendement

Dit thermisch rendement wordt berekend met volgende formule:

Het thermisch rendement is afhankelijk van het testrendement van de warmterugwinning en van een aantal correctiefactoren.

ηhr,vent = ηtest * fat,AHU * fat,duct * finsul,duct * fae * freg,vent

Testrendement

Het testrendement berekent u volgens dezelfde regels als voor nieuwbouw.

De bijkomende specificaties voor op maat gemaakte toestellen gelden niet voor renovaties.

Correctiefactoren

Er worden ook vijf correctiefactoren gedefinieerd, die rekening houden met de uitvoering van het systeem, nl. met:

  • de luchtdichtheid van het toestel, enkel bij niet-residentiële toepassingen

  • de luchtdichtheid van de kanalen

  • de isolatie van de kanalen

  • de aerolische inregeling met een rapport volgens de regelgeving

  • de snelheidsregeling van de ventilatoren.

De waarde van deze factoren wordt bepaald volgens de regelgeving en is afhankelijk van de uitvoering van het systeem en moet u, als , kunnen bewijzen met de juiste stavingsstukken.

Voorbeeld

Als voorbeeld bekijken we een toestel uit de EPBD-databank(opent in nieuw venster).

Warmteterugwinning
Rendement bij debiet 1Rendement
bij debiet 2
Rendement
bij debiet 3
Rendement
bij debiet 4
Rendement bij een debiet hoger dan proefAuto-
matische regeling
Zomer
by-pass
ηt.epb (%)bij een debiet = of < (m3/h)ηt.epb (%)bij een debiet = of < (m3/h)ηt.epb (%)bij een debiet = of < (m3/h)ηt.epb (%)bij een debiet = of < (m3/h)ηt.epb (%)bij een debiet = of < (m3/h)
881058223979336----neeonvolledige by-pass
881058223979336----neeonvolledige by-pass
861518030378401----neeonvolledige by-pass
861518030378401----neeonvolledige by-pass
71516876------neegeen by-pass
------------
------------

81

189

78

289

75

369

-

-

-

-

nee

volledige by-pass

Het rendement hangt af van het nodige debiet in het project en lezen we af uit de tabel.

DebietRendement
debiet < 189 m³/h81%
190 m³/h < debiet < 289 m³/h78%
290 m³/h < debiet < 369 m³/h75%

Indien we de formule bekijken en we nemen aan dat er geen inregelrapport aanwezig is – geen snelheidsregeling van de ventilatoren – enkel transport van lucht en er is geen luchtdichtheidsmeting van de kanalen, dan voldoet dit toestel nipt aan de voorwaarden van minimaal rendement van 75%.

formule wtw rendement aan minimaal 75 %

ηhr,vent = ηtest * fat,AHU * fat,duct * finsul,duct * fae * freg,vent ≥ 75 %

formule wtw rendement voorbeeld

ηhr,vent = 0,75 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 = 75 %

Een toestel met een minder goed rendement kan, maar dit minder goed rendement moet gecompenseerd worden door bv inregelrapport of dichtheidsmetingen van de kanalen.

Tijdslijn

  1. Systeem D: installatie-eisen (voor bouwaanvragen van 01-01-2015 t.e.m. 31-12-2021)