Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stavingsstukken Warmteterugwinapparaten

Stavingsstukken

Geldig voor alle bouwaanvragen

Nieuwbouw residentieel en niet-residentieel

Als stavingsstukken voor een warmteterugwinapparaat kan u de volgende gegevens gebruiken:

  • De rendementen volgens bijlage G
  • De rekenbladen, indien van toepassing.

Renovaties en nieuwbouw industrie

Als u voor de correctiefactoren een andere waarde dan de standaardwaarde wilt gebruiken, moet u de juiste stavingsstukken bijhouden. Dit zijn:

  • luchtdichtheidsklasse van het toestel: productfiche met vermelding van de klasse en de norm NBN EN 1886

  • luchtdichtheidsklasse van de kanalen: meetrapport volgens normen NBN EN 12237 (voor ronde luchtkanalen) en NBN EN 1507 (voor rechthoekige luchtkanalen) en gemeten volgens de meetprocedure beschreven in bijlage C van de norm EN 14134 (2004)

  • isolatie van de kanalen: aantonen dat ze geïsoleerd zijn volgens hoofdstuk 12 van bijlage XII van het Energiebesluit.

  • aerolisch inregelrapport dat voldoet aan de vereisten van het meetrapport voor het meten van mechanische ventilatiedebieten

  • snelheidsregeling: productfiche met vermelding van aanwezigheid van de snelheidsregeling.

Productgegevensdatabank

In de EPB-productgegevensdatabank(opent in nieuw venster) vindt u een lijst van toestellen waarvan het VEKA garandeert dat de rendementen volgens de correcte methode werden bepaald. Die mag u dus invoeren in de EPB-software. Die lijst is echter niet verplicht en niet exhaustief. U kan andere toestellen gebruiken als het rendement bepaald werd volgens de vastgelegde regels. Als verslaggever moet u dan zelf de correctheid van die gegevens beoordelen.