Gedaan met laden. U bevindt zich op: Systeem D: installatie-eisen (huidig) Ventilatie: installatie-eisen

Systeem D: installatie-eisen (huidig)

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2022 Bekijk tijdslijn

Toepassingsgebied

Afhankelijk van de van het gebouw, de en de timing van het bouwproject, zijn er installatie-eisen van toepassing. Of uw project aan de installatie-eisen moet voldoen of niet, kunt u nagaan in de eisentabel. Klik hier voor een volledig overzicht van de installatie-eisen.

Er worden enkel eisen opgelegd aan centrale ventilatiesystemen. Een centraal ventilatiesysteem bedient meerdere ruimtes en heeft dus meerdere kanalen of een kanaal met meerdere afvoermonden. Een ventilator die slechts één ruimte bedient is dus een decentrale ventilator en valt niet onder de installatie-eisen.

Installatie-eisen

Voor centrale ventilatiesystemen met mechanische toevoer en mechanische afvoer, de zogenaamde ‘systeem D-ventilatiesystemen’, gelden er installatie-eisen.

De installatie-eisen leggen een minimale systeemfactor op. Deze eis komt er op neer dat:

  • Bij een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en mechanische afvoer, dient men minstens in één energiebesparende maatregel te voorzien die tot een hogere systeemfactor leidt.
  • Als er aan één van de voorwaarden wordt voldaan die tot een lagere systeemfactor leiden, dan dient men meerdere energiebesparende maatregelen te nemen om dit te compenseren.

Als er bij een centraal ventilatiesysteem met mechanische toevoer en mechanische afvoer geen warmteterugwinapparaat aanwezig is, is de systeemfactor sowieso nul en is er niet voldaan aan de installatie-eisen.

Ingrepen die tot een hogere systeemfactor leiden
De volgende ingrepen verhogen de systeemfactor van het systeem D ventilatiesysteem:

  • De luchtgroep bij niet-residentiële toepassingen is voldoende luchtdicht conform de regelgeving.
  • De ventilatiekanalen zijn voldoende luchtdicht en dit wordt gestaafd met een meetrapport conform de regelgeving.
  • Er is een aerolisch inregelrapport aanwezig dat voldoet aan de wettelijke voorwaarden .
  • De ventilatoren zijn voorzien van een snelheidsregeling conform de regelgeving.

Tekortkomingen die tot een lagere systeemfactor leiden
De volgende tekortkomingen verlagen de systeemfactor van het systeem D ventilatiesysteem:

  • Een centraal ventilatiesysteem D is niet voorzien van een warmteterugwinapparaat.
  • Nieuwe ventilatiekanalen voor het transport van verwarmde of gekoelde lucht zijn niet geïsoleerd conform de regelgeving.
  • Het totale afvoerdebiet van het ventilatiesysteem is groter dan of gelijk aan 10.000 m³/h en er is geen monitoring van het energieverbruik.

Regelgeving