Gedaan met laden. U bevindt zich op: Meetrapport (huidig) Warmteterugwinapparaten

Meetrapport (huidig)

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2021 Bekijk tijdslijn

Rekenmethode - meetrapport

Als u in de EPB-software voor de efficiëntie van het warmteterugwinapparaat een waarde wil ingeven die verschilt van de waarde bij ontstentenis, dan moet er altijd een meting aan de basis liggen.

Als er enkel een berekening van de efficiëntie beschikbaar is, bijvoorbeeld via Eurovent, moet u rekenen met de waarde bij ontstentenis. Het is de taak van de fabrikant om een correct meetverslag voor te leggen dat conform is met de regelgeving.

In de meeste gevallen gebeurt de meting op het warmteterugwinapparaat als geheel (meestal serieproducten). Soms wordt echter enkel de warmtewisselaar gemeten, zonder dat deze al is ingebouwd in een unit (bijvoorbeeld als onderdeel van een warmteterugwinapparaat op maat). Het is belangrijk goed na te kijken of u beschikt over een meetrapport van de ventilatiegroep of van de warmtewisselaar.

Meetrapport ventilatiegroep

De meting moet gebeuren conform de norm NBN EN 308, NBN 13141-7 of NBN EN 13141-8, waarbij de regelgeving enkele versoepelingen vermeldt op het vlak van onder andere balans, lekken, inlaatcondities, …. Het resulterende meetrapport voor een volledig warmteterugwinapparaat bestaat minstens uit het volgende:

  • de gemeten temperaturen aan alle in- en uitgangen;
  • de gemeten volumedebieten van de toevoerlucht en van de afvoerlucht;
  • het gemeten totale elektrische vermogen (ventilatoren, regelingen, enz.) tijdens de proef;
  • de positie van de ventilatoren ten opzichte van de warmtewisselaar in het geteste apparaat.

Op basis van de gegevens uit dit meetrapport, bepaalt u de efficiëntie van het warmteterugwinapparaat. De efficiëntie is het gemiddelde van de temperatuursverhoudingen langs de toevoerzijde en langs de afvoerzijde, gecorrigeerd voor de warmte afkomstig van het elektrisch energieverbruik. De bepaling van de correctie vindt u in de regelgeving.
In enkele gevallen, dient u dit rendement nog verder om te rekenen door middel van het rekenblad.

Meetrapport warmtewisselaar

De meting moet gebeuren conform de norm NBN EN 308, waarbij de regelgeving enkele versoepelingen vermeldt op het vlak van onder andere balans, lekken, inlaatcondities, …. Het resulterende meetrapport voor een warmtewisselaar bestaat minstens uit het volgende:

  • de gemeten temperaturen aan alle in- en uitgangen ;
  • de gemeten volumedebieten van de toevoerlucht en van de afvoerlucht.

Op basis van de gegevens uit dit meetrapport, bepaalt u de efficiëntie van het warmteterugwinapparaat. De efficiëntie is het gemiddelde van de temperatuursverhoudingen langs de toevoerzijde en langs de afvoerzijde. Voor een ventilatiegroep die gebruikt maakt van deze warmtewisselaar, dient u steeds een omrekening te doen, door middel van het rekenblad.