De toepassing van een warmteterugwinapparaat bij een ventilatiesysteem D zal onder de juiste omstandigheden leiden tot een aanzienlijke E-peilverlaging, rekening houdend met:

  • Het rendement gemeten volgens bijlage G van bijlage V van het Energiebesluit
  • De aanwezigheid van een automatische regeling voor de balans van het ventilatiesysteem
  • De aanwezigheid van een by-pass die in de zomer oververhitting kan helpen vermijden.