Een scheidingsconstructie is een bouwelement dat de scheiding vormt tussen:

  • binnen- en buitenomgeving
  • binnenomgeving en grond
  • twee binnenruimten.

Op deze pagina’s vindt u algemene info over de soorten en de opbouw ervan. Verder vindt u meer specifieke uitleg over de verschillende types van scheidingsconstructies, zoals muren, daken, vloeren en vensters.