Gedaan met laden. U bevindt zich op: Glasbouwsteenwanden Scheidingsconstructies

Glasbouwsteenwanden

Geldig voor alle bouwaanvragen

Glasbouwsteenwanden bestaan uit glasbouwstenen die vermetseld zijn of ingegoten in een prefab betonnen raamwerk. Ze vormen een geheel.

De voegen tussen de glasbouwstenen onderling bestaan uit lijmen, mortel of gewapend beton.

Warmtedoorgangscoëfficiënt U van een glasbouwsteenwand

Het gehele element (glasbouwstenen + voegen) bepaalt van de warmtedoorgangscoëfficiënt van de glasbouwsteenwand.

U kunt die zelf berekenen aan de hand van de gegevens van de glasbouwsteenfabrikant. Of u rekent met de U-waarde bij ontstentenis voor de glasbouwsteen. Die is voor de glasbouwsteen op zich gelijk aan 5,70 W/m²K.

De warmtedoorgangscoëfficiënt U van een glasbouwsteen is door de fabrikant vast te leggen op een van de volgende manieren:

 • op basis van proeven volgens de NBN EN ISO 12567-1;
 • op basis van numerieke berekeningen volgens de NBN EN ISO 10211 en /of NBN EN 673;
 • op basis van vereenvoudigde berekeningen volgens de EN 1051-2.

De voegen in metselwerk of beton rondom en tussen de glasbouwstenen onderling rekent u in aan de hand van de voegfractie, zoals bij metselwerk.

 • de voegen zijn meestal groter dan 3 mm
 • de voegen bij prefabpanelen of grote gehelen beschikken meestal over een wapening
 • bij geprefabriceerde wanden, moet men ook rekening houden met de impact van een eventueel vast kader.

Eisen voor een glasbouwsteenwand

De U-waarde van de glasbouwsteenwand moet voldoen aan de geldende Umax-eis.

Zonnewinsten door een glasbouwsteenwand

Door een glasbouwsteenwand zijn er ook zonnewinsten. Daarom moet u de g-waarde, de beschaduwing en de voegfractie invullen. Als de g-waarde onbekend is, gebruikt u de waarde 0,85. Dat is de g-waarde bij ontstentenis voor enkele beglazing.

De zonnewinsten worden slechts ingerekend indien er een E-peil berekend wordt.

Invoer in de software

 • Stap 1

  Ga naar de knoop ‘’ van de energiesector en druk op het blauwe plusteken onder de tabel om een nieuwe scheidingsconstructie aan te maken.

 • Stap 2

  Er verschijnt een pop-up venster. Kies als ‘type scheidingsconstructie’ voor ‘glasbouwstenen’ en geef het constructiedeel een naam.

 • Stap 3

  Vul vervolgens alle nodige gegevens van de glasbouwsteenwand in.