Gedaan met laden. U bevindt zich op: U- en R-waarde EPB-eisen

U- en R-waarde

Geldig voor alle bouwaanvragen

Wat is een U-waarde?

De U-waarde of warmtedoorgangscoëfficiënt geeft aan hoezeer een volledige scheidingsconstructie, zoals een wand of een dak, geïsoleerd is. Laat de wand veel warmte door, dan ligt de U-waarde hoog. Is de wand thermisch goed geïsoleerd, dan heeft die een lage U-waarde.

De U-waarde hangt af van de dikte en de isolatiewaarde (lambdawaarde, λ-waarde) van alle materialen waaruit een constructiedeel opgebouwd is.

Hoe u een U-waarde moet berekenen wordt toegelicht op de pagina: Rekenmethode: U-en R-waarde.

Wat is een R-waarde?

De R-waarde drukt de warmteweerstand van een (isolatie-) materiaallaag uit. Het geeft dus aan hoe goed het materiaal de warmte tegenhoudt. Hoe hoger de R-waarde, hoe meer warmte het materiaal tegenhoudt en hoe beter het dus isoleert.

De R-waarde speelt een belangrijke rol bij het aanvragen van subsidies.

Hoe u een R-waarde moet berekenen wordt toegelicht op de pagina: Rekenmethode: U-en R-waarde.

Voor welke gebouwen en welke werken?

Een overzicht van de en werken waarvoor de maximale U-waarden gelden, vindt u in de eisentabellen, volgens de datum van de .

Bij renovaties is er geen verplichting om bestaande constructiedelen aan te pakken. Er zijn enkel verplichtingen voor nieuwe, vernieuwde, verbouwde en nageïsoleerde constructiedelen. Constructiedelen waar geen eisen voor gelden, moet u niet rapporteren in de EPB-aangifte. Bij ingrijpende energetische renovaties moet u wel de bestaande scheidingsconstructies van het verliesoppervlak rapporteren, ook al gelden er geen eisen voor. Zij beïnvloeden immers het berekende E-peil.

Statistiek

Voor gemiddelde U-waarden uit de ingediende EPB-aangiften, zie het EPB-cijferrapport.