Gedaan met laden. U bevindt zich op: U-waarde bij vernieuwen, verbouwen of na-isoleren U- en R-waarde

U-waarde bij vernieuwen, verbouwen of na-isoleren

Geldig voor alle bouwaanvragen

Bij renovaties is er geen verplichting om bestaande constructiedelen aan te pakken. Er zijn enkel verplichtingen voor nieuwe, vernieuwde, verbouwde en nageïsoleerde constructiedelen.

Eisen voor nieuwe constructiedelen

De maximale U-waarden of minimale R-waarden waaraan de nieuwe constructiedelen moeten voldoen, vindt u in de eisentabellen per aanvraagjaar.

Eisen voor vernieuwde of verbouwde constructiedelen

Alle vernieuwde of verbouwde bij een renovatie moeten voldoen aan de maximale U-waarden in vak 1 uit bijlage VII van het Energiebesluit.

Met het ‘vernieuwen of verbouwen’ bedoelt men:

MuurHet vervangen van de draagconstructie van de muur. De nieuwe scheidingsconstructie moet voldoen aan de maximale U-waarde. Het plaatsen of vervangen van een afwerkingslaag, zoals buitenpleisterwerk, een gevelbeplating … wordt niet als ‘vernieuwen’ of ‘verbouwen’ beschouwd. Voorbeeld: als de gevel van een woning met buitenpleister wordt bezet, dan moet de U-waarde van de muur niet voldoen aan de maximale waarde.
VloerHet vervangen van de draagconstructie van de vloer. De nieuwe scheidingsconstructie moet voldoen aan de maximale U-waarde of de minimale R-waarde. Het plaatsen of vervangen van een vloerbekleding, chape … wordt niet als ‘vernieuwen’ of ‘verbouwen’ beschouwd.
DakHet vervangen van de houten draagconstructie van de dakconstructie (kepers en/of gordingen) of van de plafondconstructie (naar een . De nieuwe scheidingsconstructie moet voldoen aan de maximale U-waarde.
Raam (kader + glas)Het vervangen van een raam valt ook onder het vernieuwen of verbouwen van een scheidingsconstructie. Er zijn geen EPB-eisen van toepassing voor U-waarden of ventilatie als een raam tijdelijk is weggehaald en op exact dezelfde plaats wordt teruggeplaatst of als enkel het glas is vervangen.

Eisen voor nageïsoleerde constructies

De nageïsoleerde bij een renovatie of ingrijpend energetische renovatie moeten voldoen aan de Umax-waarden voor nageïsoleerde scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen (vak 4 uit bijlage VII van het Energiebesluit: zie figuur).

4.1Opake bestaande scheidingsconstructies, met uitzondering van de scheidingsconstructies
die de scheiding vormen met een aanpalend beschermd volume.
4.1.1Bestaande daken en plafonds met na-isolatie tussen of aan de buitenzijde
van de draagconstructie, in contact met
de buitenomgeving of een AOR.
0,24
4.1.2Bestaande muren met na-isolatie aan de buitenzijde
van de bestaande constructie in contact met buitenomgeving
0,24
4.1.3Bestaande spouwmuren met navulling, in contact met de buitenomgeving of een AOR. (11)0,55
4.1.4Bestaande muren met na-isolatie aan de binnenzijde
van de bestaande constructie
geen eisen
4.1.5Bestaande vloeren met na-isolatie aan de buitenzijde
van de bestaande constructie in contact met buitenomgeving
0,24

Dit geldt enkel voor vergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2015.

Er is een onderscheid gemaakt op basis van de locatie van de na-isolatie:

  • aan de buitenzijde van de bestaande constructie: buitenisolatiesystemen met een nieuwe afwerkingslaag, ook als bijvoorbeeld een bestaande gevelsteen wordt afgebroken en nieuwe isolatie en een nieuwe gevelafwerking (gevelsteen of iets anders) wordt geplaatst.
  • Tussen de draagconstructie: bijvoorbeeld tussen een houten draagstructuur van een hellend dak.
  • In een bestaande spouw: navulling moet gebeuren volgens STS 71-1. Bij het navullen van een spouw moet er een bestaande spouw zijn die achteraf wordt opgevuld. Dat kan met verschillende vormen van spuitisolatie.
  • Aan de binnenzijde van de bestaande constructie: hier gelden momenteel geen eisen voor.