Gedaan met laden. U bevindt zich op: Samenstellende lagen van scheidingsconstructies Scheidingsconstructies

Samenstellende lagen van scheidingsconstructies

Geldig voor alle bouwaanvragen

Een scheidingsconstructie is opgebouwd uit 1 samenstellende laag of meerdere elkaar opvolgende samenstellende lagen.

Bijvoorbeeld: een spouwmuur is opgebouwd uit een pleisterlaag, een dragende muur, een isolatielaag, een luchtlaag en een buitenparement.

Soorten samenstellende lagen

Er is een onderscheid tussen:

  • een , wanneer de samenstellende laag in de richting van de warmtestroom opgebouwd is uit eenzelfde materiaal. (bijvoorbeeld: een pleisterlaag bestaande uit pleistergips, een isolatielaag uit 1 isolatiemateriaal bovenop een betonvloer);
  • een , wanneer de samenstellende laag opgebouwd is uit meerdere materialen die al of niet gelijkmatig over de laag verdeeld zijn (bijvoorbeeld: een geïsoleerd dak met isolatie tussen de dakstructuur, een gemetselde muur bestaande uit snelbouwstenen en mortelvoegen).

Isolatiewaarde van een samenstellende laag

De isolatiewaarde van homogene lagen is bepaald door:

  • de dikte van de samenstellende laag;
  • de warmtegeleidbaarheid van het materiaal.

Bij niet-homogene lagen speelt ook het aandeel dat elke materiaalfractie inneemt een grote rol. De materialen die de meest isolerende laag onderbreken, geleiden de warmte beter dan het isolatiemateriaal. De totale warmtegeleidbaarheid van een niet-homogene laag is bepaald door de aanwezigheid van meer of minder isolatiemateriaal.

Meer over samenstellende lagen van scheidingsconstructies