Gedaan met laden. U bevindt zich op: Materialen Scheidingsconstructies

Materialen

Geldig voor alle bouwaanvragen

Principe

Een samenstellende laag van een scheidingsconstructie van het verliesoppervlak kan opgebouwd zijn uit één of meerdere materialen. Deze materialen zijn:

  • of niet-transparant. In het laatste geval spreekt men van ‘’.
  • homogeen of niet homogeen. Niet-homogene materialen zijn meestal grote elementen met holle delen.

Voorbeelden

  • een isolatielaag in PUR (polyurethaan) is opgebouwd uit een homogeen materiaal
  • glas of een polycarbonaatplaat is in principe een transparant homogeen materiaal
  • zowel ongewapend als gewapend beton zijn homogene opake materialen
  • een gipskartonplaat of een betonwelfsel is een opaak niet homogeen materiaal.

Verwar niet-homogene materialen niet met niet-homogene lagen!

  • baksteenmetselwerk is samengesteld uit twee materialen: bakstenen en mortelvoegen. Deze twee materialen vormen samen een niet-: het buitenparement of het binnenparement.
  • een dakconstructie opgebouwd uit houten spanten met daartussen isolatie is een niet-homogene laag.

EPB-productgegevensdatabank

In de EPB-productgegevensdatabank(opent in nieuw venster) vindt u erkende productgegevens, onder meer van materialen. De gegevens van materialen die u terugvindt in de productgegevensdatabank, hoeft u niet verder op te vragen bij de fabrikanten of leveranciers.

Van een aantal materialen vindt u in de productgegevensdatabank, naast de gedeclareerde lambdawaarden, ook lambdawaarden terug die u mag gebruiken in de EPB-berekening maar die niet bepaald zijn volgens de voorwaarden van het .

Milieu-impact van materialen

De EPB-regelgeving houdt geen rekening met de milieu-impact van materialen. Daarvoor kunt u TOTEM(opent in nieuw venster) gebruiken. TOTEM is een sensibiliserende tool van de Vlaamse overheid die de milieu-impact van gebouwen visualiseert.

Meer over materialen