Gedaan met laden. U bevindt zich op: Deuren en poorten Scheidingsconstructies

Deuren en poorten

Geldig voor alle bouwaanvragen

Deuren en poorten kunnen zowel als van aard zijn. Transparante deuren en poorten zijn behandeld bij vensters.

Componenteisen

Voor deuren en poorten die deel uitmaken van de verliesoppervlakte van een gebouw gelden maximale U-waarden.

  • Deuren en poorten in contact met de buitenomgeving of met een moeten voldoen aan de Umax-eisen.
  • Deuren en poorten naar verwarmde ruimten maken geen deel uit van de verliesoppervlakte en moeten niet voldoen aan de Umax-eisen.

Deuren en poorten die niet grenzen aan de buitenomgeving of aan een AOR moet u, voor wooneenheden met vanaf 1 januari 2018, wel rapporteren in de EPB-software. Er geldt geen U-waarde-eis op deze , maar hun oppervlakte en U-waarde is nodig voor de berekening van het S-peil (bijvoorbeeld: een deur naar een gemeenschappelijke traphal of naar een andere ).