Lichte gevels of gordijngevels bestaan uit een combinatie van beglazingen, profielen en ondoorschijnende vulpanelen die als één module geassembleerd zijn in een afzonderlijk kader.