Gedaan met laden. U bevindt zich op: Indeling gebouw EPB-plichtig? Toepassing en eisen

Indeling gebouw

Geldig voor alle bouwaanvragen

Afhankelijk van de aard van de werken, de bestemmingen en de functionele delen, gelden andere EPB-eisen.

Om de EPB-eisen te bepalen in de EPB-software, deelt u het gebouw verder op. De vergunde of gemelde werken vormen het startpunt, ‘Project’ genoemd. Daarna deelt u op in ‘Gebouwen’ (volgens de ), ‘EPB-eenheden’ (volgens de ’), … :

Stappenplan 'Indeling van complexe projecten'

Bij ingewikkelde renovatieprojecten is het vaak een uitdaging om de correcte aard van de werken (nieuwbouw, IER of renovatie) te bepalen.

U kunt dit stappenplan gebruiken als leidraad om tot een correcte gebouwindeling te komen.