Gedaan met laden. U bevindt zich op: K-volumes (huidig) Indeling gebouw

K-volumes (huidig)

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2014 Bekijk tijdslijn

Definitie

Een K-volume is de verzameling van alle EPB-eenheden binnen een gebouw, die

  • dezelfde eis op het K-peil hebben
  • samen één fysiek geheel vormen
  • binnen het beschermde volume liggen

Afspraken

  • Een ‘aangrenzende onverwarmde ruimte’ behoort niet tot het beschermde volume en wordt dus niet in het K-volume opgenomen.
  • Een ‘gemeenschappelijke delen’ behoort tot het K-volume van de aangrenzende EPB-eenheden en is onderworpen aan dezelfde K-peileis. Als een gemeenschappelijke delen aan 2 EPB-eenheden met een verschillende K-peileis grenst, mag het worden toegekend aan het K-volume naar keuze.

In de EPB-software

In de EPB-software 3G is het niet mogelijk om zelf een K-volume aan te maken. Als u een EPB-eenheid aanmaakt, wordt automatisch een K-volume toegevoegd. Als u een tweede EPB-eenheid aanmaakt, wordt een nieuw K-volume aangemaakt. De 2 EPB-eenheden worden niet automatisch samengenomen in 1 K-volume. Om 2 EPB-eenheden samen te voegen in 1 K-volume (in het geval van identieke K-peileisen) moet u in de software definiëren dat zij aangrenzend zijn.

U kunt dat doen door in 1 van de EPB-eenheden een scheidingsconstructie te creëren met begrenzing ‘Constructie grenst aan een andere EPB-eenheid’. Vervolgens definieert u aan welke EPB-eenheid de scheidingsconstructie grenst. Daarna ziet u dat beide EPB-eenheden tot hetzelfde K-volume behoren. De scheidingsconstructie die grenst aan de beide EPB-eenheden wordt getoond onder de knoop van de beide EPB-eenheden.

Let op: een K-volume is enkel aanwezig in de energetische boomstructuur als er een K-peileis is.

In de EPB-software Vlaanderen voert u alle EPB-eenheden (alle appartementen, gemeenschappelijke delen … ) in op het tabblad ‘opdeling van het deelproject in subdossiers’. In de laatste kolom moet u dan vinken tot welk K-volume elke EPB-eenheid behoort. U kunt dat pas aanklikken als er ook een K-volume is aangemaakt in de tabel ‘overkoepelende K-volumes’ eronder op hetzelfde tabblad.