Definitie

Een K-peilvolume is de verzameling van alle subdossiers binnen een gebouw, die

  • dezelfde eis op het K-peil hebben
  • samen één fysiek geheel vormen
  • binnen het beschermde volume liggen

De K-peileis geldt, in tegenstelling tot de E-peileis, voor het deelproject als geheel.

Afspraken

  • Een ‘aangrenzende onverwarmde ruimte’ behoort niet tot het beschermde volume en wordt dus niet in het K-peilvolume opgenomen.
  • Een subdossier ‘gemeenschappelijke delen’ behoort tot het K-peilvolume van de aangrenzende subdossiers en is onderworpen aan dezelfde K-peileis. Als een subdossier gemeenschappelijke delen aan twee subdossiers met een verschillende K-peileis grenst, mag het worden toegekend aan het K-peilvolume naar keuze.

In de EPB-software

In de EPB-software 3G is het niet mogelijk om zelf een K-peilvolume aan te maken. Als u een subdossier aanmaakt, wordt automatisch een K-peilvolume toegevoegd. Als u een tweede subdossier aanmaakt, wordt een nieuw K-peilvolume aangemaakt. De twee subdossiers worden niet automatisch samengenomen in 1 K-peilvolume. Om twee subdossiers samen te voegen in één K-peilvolume (in het geval van identieke K-peileisen) moet u in de software definiëren dat zij aangrenzend zijn. U kunt dat doen door in één van de subdossiers een scheidingsconstructie te creëren met begrenzing ‘Constructie grenst aan een andere EPB-eenheid’. Vervolgens definieert u aan welk subdossier de scheidingsconstructie grenst. Daarna kunt u zien dat beide EPB-eenheden tot hetzelfde K-volume behoren. De scheidingsconstructie die grenst aan de beide EPB-eenheden wordt getoond onder de knoop van de beide EPB-eenheden.

Let op: een K-volume is enkel aanwezig in de energetische boomstructuur als er een K-peileis is.

In de EPB-software Vlaanderen voert u alle subdossiers (alle appartementen, gemeenschappelijke delen … ) in op het tabblad ‘opdeling van het deelproject in subdossiers’. In de laatste kolom moet u dan vinken tot welk K-peilvolume elke subdossier behoort. U kunt dat pas aanklikken als er ook een K-peilvolume is aangemaakt in de tabel ‘overkoepelende K-volumes’ eronder op hetzelfde tabblad.

Tijdslijn

K-volumes (01-01-2006 t.e.m. 31-12-2013)
Geldigheid