Projecten

Er is sprake van 1 project.

Gebouwen

Het appartementsblok heeft ‘nieuwbouw’ als aard van werken. Het is niet toegestaan om een gebouw per appartement aan te maken want de appartementen functioneren niet onafhankelijk van elkaar. Het project bevat 1 gebouw ‘nieuwbouw’.

EPB-eenheden

Ieder appartement vormt een aparte wooneenheid. Aangezien een maximaal 1 wooneenheid kan bevatten wordt voor ieder appartement een EPB-eenheid ‘’ aangemaakt. De handelsruimte vormt een aparte EPB-eenheid ‘’ en de trappenhal vormt een aparte EPB-eenheid ‘gemeenschappelijk’.

K-volumes

Alle EPB-eenheden kunnen ondergebracht worden in 1 K-volume.