Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorbeeld: nieuwe verkaveling Voorbeelden: indeling van het gebouw

Voorbeeld: nieuwe verkaveling

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.03.2017

Een projectontwikkelaar bouwt in dezelfde straat 2 gebouwblokken met 4 eengezinswoningen per blok. Alle woningen werden vergund in dezelfde stedenbouwkundige vergunning en liggen elk op een apart perceel.

Projecten

Er is sprake van 2 vrijstaande gebouwblokken die grenzen aan dezelfde straat. De heeft de keuze om

  • beide gebouwblokken in hetzelfde project onder te brengen;
  • of voor iedere gebouwblok een apart project aan te maken;
  • ofvoor iedere woning een apart project aan te maken want de woningen functioneren onafhankelijk.

In dit voorbeeld wordt aangenomen dat beide gebouwblokken in hetzelfde project zitten.

Gebouwen

De verschillende woningen hebben dezelfde aard van werk, namelijk ‘nieuwbouw’ en ze grenzen ook fysiek aan elkaar. Maar iedere woning functioneert onafhankelijk en vormt dus een apart gebouw. Het project bevat dus 8 gebouwen.

EPB-eenheden

Elk gebouw bevat 1 met ’.

K-volumes

Een K-peil kan zich niet over meerdere gebouwen uitstrekken. Per gebouw is er dus 1 K-peil.