Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ventilatiezones Indeling gebouw

Ventilatiezones

Geldig voor alle bouwaanvragen

Definitie

Een wordt opgesplitst in 1 of meerdere ventilatiezones, afhankelijk van de aanwezige ventilatiesystemen.

Afspraken

  • Een opsplitsing in ventilatiezones is nodig als er verschillende types ventilatiesystemen (A, B, C of D) aanwezig zijn.
  • Als een verschillende types ventilatiesystemen bevat, zal elk deel van de EPB-eenheid dat door een ander type ventilatiesysteem wordt bediend, een aparte ventilatiezone vormen.
  • Een ventilatiezone kan verschillende ventilatietoestellen hebben van hetzelfde type.