Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lijst van functies/functionele delen voor EPN-gebouwen Functionele delen en functies

Lijst van functies/functionele delen voor EPN-gebouwen

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2017

Naast functies (18) bestaan er ook nog functieondersteunende ruimten voor .

Logeer

Een logeerfunctie is een deel van een energiesector waar mensen slapen, dat niet autonoom kan functioneren en waar geen specifieke zorgen worden verstrekt.

Voorbeelden:

 • slaapkamer in hotel, herberg, jeugdherberg, motel, pension, internaat, kazerne, klooster, gevangenis, vakantiecentrum, studentenhome, …
 • functieondersteunende ruimten

Kantoor

Een kantoor is een deel van een energiesector dat niet vrij toegankelijk is voor publiek en waar de mensen:

 • activiteiten uitoefenen
  • dat verband houdt met het beheer of de administratie van een onderneming, een openbare dienst, een zelfstandige of een handelaar of
  • van ondernemingen of vrije beroepen die intellectuele diensten verlenen;
 • en waar de mensen meestal overdag en tijdens de weekdagen aanwezig zijn én vaak aan een bureau zitten.

Voorbeelden:

 • kantoor
 • landschapskantoor
 • functieondersteunende ruimten

Onderwijs

Deel van een energiesector waar lessen worden gegeven of een leertraject wordt gevolgd of gebruikt wordt voor educatieve doeleinden. De lessen zijn vooral theoretisch van aard. Sportlokalen, leskeukens, lesateliers en leslaboratoria behoren niet tot dit functioneel deel.

Voorbeelden:

 • klaslokaal voor kleuter-, lager, middelbaar of volwassenenonderwijs
 • klaslokaal in muziekschool
 • klaslokaal in natuureducatief centrum
 • functieondersteunende ruimten

De functie ‘Onderwijs’ is beperkt tot die delen van het gebouw waar lessen van theoretische aard gegeven worden (en hun functieondersteunende ruimten). Dit betekent dat die delen van een schoolgebouw waar praktijklessen gegeven worden niet vallen onder de functie Onderwijs.

Voorbeelden:

 • sportzalen voor onderwijsdoeleinden vallen onder de functie ‘Sport – sporthal, turnzaal’.
 • keukens voor onderwijsdoeleinden (leskeukens) vallen onder de functie ‘Keuken’.
 • laboratoria voor onderwijsdoeleinden (leslaboratoria) vallen onder de functie ‘Andere’.

Werkplaatsen in een schoolgebouw, dus ook indien gebruikt louter voor onderwijsdoeleinden (schrijnwerkerij, bakkerij, smederij, fietsenherstelplaats, … ), vallen niet onder de bestemming ‘niet-residentieel’, maar onder industrie. In sommige gevallen kan toch een indeling onder EPN aangewezen zijn, bv. bij een sterke verwevenheid tussen de werkplaatsen en theorielokalen. Een indeling onder EPN is dan toegestaan mits akkoord van het VEKA. In zo’n geval worden de werkplaatsen onder de functie ‘andere’ ingedeeld.

Gezondheidszorg met verblijf

Deel van een energiesector waar medische zorgen aan personen worden verstrekt én waar die personen ’s nachts verblijven. Het betreft een (ambulant) verblijf van mensen die als gevolg van hun lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid permanent of tijdelijk aan bed gebonden zijn.

Voorbeelden:

 • kamer, badkamer, woonkamer, leefruimte in woonzorgcentrum
 • patiëntenkamer voor overnachting
 • verpleegpost
 • behandel- of consultatieruimte
 • functieondersteunende ruimten

Gezondheidszorg zonder verblijf

Deel van een energiesector waar medische zorgen aan personen worden verstrekt of waar medische onderzoeken gebeuren én waar die personen ’s nachts niet verblijven.

Voorbeelden:

 • verpleegpost
 • behandel- of consultatieruimte (bijvoorbeeld: in ziekenhuis, dokters- of dierenartsenpraktijk);
 • crèche, slaapkamer in crèche
 • functieondersteunende ruimten

Gezondheidszorg operatiezalen

Deel van een energiesector waar chirurgische ingrepen worden verricht.

Voorbeelden:

 • operatiezaal
 • toezichtkamer bij operatiezaal
 • functieondersteunende ruimten

Bijeenkomst hoge bezetting

Deel van een energiesector waar personen worden onthaald, bijeengebracht, tijdelijk verblijven of aanwezig zijn tijdens een deel van de dag en waarin een hoge bezettingsgraad voorkomt. Als hoge bezettingsgraad wordt een vloeroppervlakte van lager dan 2,5m² per persoon beschouwd.

Voorbeelden:

 • aula
 • polyvalente zaal
 • vergaderzaal
 • conferentiezaal
 • binnenspeelplaats
 • publiek toegankelijk deel van een café, bar, restaurant, …
 • cafetaria of refter die zich niet in school- of kantoorgebouw bevinden
 • bioscoop
 • theaterzaal
 • concertzaal
 • feestzaal
 • lobby
 • jeugdlokaal
 • kleedkamers
 • functieondersteunende ruimten

Bijeenkomst lage bezetting

Deel van een energiesector waar personen worden onthaald, bijeengebracht, tijdelijk verblijven of aanwezig zijn tijdens een deel van de dag en waarin eerder een lage bezettingsgraad voorkomt. Als lage bezettingsgraad wordt een vloeroppervlakte van 2,5m² per persoon of hoger beschouwd.

Voorbeelden:

 • inkomhal
 • museum
 • bibliotheek
 • mediatheek
 • expositieruimte/galerij
 • functieondersteunende ruimten

Bijeenkomst cafetaria/refter

Deel van een energiesector waar personen maaltijden nuttigen en die slechts beperkt in tijd beschikbaar zijn voor het publiek (+/- 3 uur), meestal tijdens de middaguren. Deze functie kan enkel in kantoor- of schoolgebouwen voorkomen. Als de maaltijden ook buiten de middaguren kunnen worden genuttigd en/of als de functies ‘kantoor’ of ‘onderwijs’ niet in de EPN-eenheid voorkomen, valt het functioneel deel onder ‘bijeenkomst hoge bezetting’.

Voorbeelden:

 • cafetaria of refter in een school- of kantoorgebouw
 • functieondersteunende ruimten

Keuken

Deel van een energiesector waar maaltijden worden voorbereid en/of samengesteld, met uitzondering van kleine praktisch ingerichte keukentjes (kitchenettes).

Volgende types ruimten moeten minstens worden beschouwd in het functioneel deel ‘keuken’ voor de bereiding van maaltijden: de keuken, plaats van vertrek van de maaltijden, opslag van gekoelde producten, opslag van niet-gekoelde producten en de ruimte voor opslag van afval.

Voorbeelden:

 • keuken
 • leskeuken
 • afwaslokaal
 • voorraadkamer keuken
 • functieondersteunende ruimten

Handel

Deel van een energiesector dat vrij toegankelijk is voor publiek, waar diensten worden verleend (bijvoorbeeld: via een loket) of roerende goederen worden verkocht. De hoofdactiviteit bevat niet het ter plaatse nuttigen van maaltijden en/of dranken (hetgeen onder bijeenkomst valt).

Voorbeelden:

 • winkelruimte
 • klantengedeelte in een beenhouwerij, bakkerij, kapsalon, schoonheidssalon, wasserette, wassalon, apotheek, …
 • loketten in postkantoor, bank, …
 • toonzaal, showroom
 • functieondersteunende ruimten

Sport - sporthal, turnzaal

Deel van een energiesector waar gymnastiek- en sportactiviteiten plaatsvinden, bij een lagere binnentemperatuur (lager dan 18° C).

Voorbeelden:

 • sportzaal
 • turnzaal
 • schaatsbaan
 • functieondersteunende ruimten

Sport - fitness, dans

Deel van een energiesector waar dans-, fitness en andere sportactiviteiten plaatsvinden, bij een normale binnentemperatuur (gelijk aan of hoger dan 18° C).

Voorbeelden:

 • fitnessruimte
 • danslokaal
 • functieondersteunende ruimten

Sport - sauna, zwembad

Deel van een energiesector waar wellness- en zwemactiviteiten plaatsvinden.

Voorbeelden:

 • zwembad
 • sauna
 • stoomcabine
 • peuterbad
 • cafetaria of bar in zelfde ruimte als zwembad
 • functieondersteunende ruimten

Technische ruimtes

Deel van een energiesector waaronder ruimten vallen die enkel technische installaties voor verwarming, koeling, ventilatie, … bevatten.

Voorbeelden:

 • technische ruimte
 • stookruimte
 • tellerlokalen
 • hoogspanningscabine

Gemeenschappelijk

Deel van een energiesector waarin men gemeenschappelijke ruimten terugvindt die meerdere functionele delen kunnen bedienen zoals gangen, traphallen, liftkokers en sanitaire ruimten.

Voorbeelden:

 • inkomhal
 • traphal
 • liftkoker
 • kruipkelder
 • garage
 • functieondersteunende ruimten

Het functioneel deel ‘gemeenschappelijk’ is niet hetzelfde als de EPB-eenheid ‘gemeenschappelijke delen’. De EPB-eenheid ‘gemeenschappelijke delen’ bedient verschillende EPB-eenheden, terwijl het functioneel deel ‘gemeenschappelijk’ verschillende functionele delen binnen één EPN-eenheid bedient.

Andere

Deel van een energiesector waarin een groep ruimten voorkomt, waarvan het gebruik en de activiteiten niet terug te vinden zijn in een van bovenstaande functionele delen.

Voorbeelden:

 • magazijn (bijvoorbeeld: bij warenhuis)
 • laboratorium
 • crematorium
 • werkgedeelte van een bakkerij of slagerij
 • dierenverblijfplaatsen (asiel, dierentuin)
 • hondenkwekerij
 • hondentrimsalon
 • poolhouse
 • schietstand (bijvoorbeeld: in politiekantoor)
 • alleenstaand sanitair gebouw
 • functieondersteunende ruimten

Onbekende functie

Deel van een energiesector waarvan de bestemming nog onbekend is.

Voorbeeld:

 • in casco

De EPB regelgeving kan dus niet vermeden worden bij casco (deel)gebouwen aangezien dit onder EPN – onbekende functie valt.

Functieondersteunende ruimten

Functieondersteunende ruimten zijn, zoals de naam het zegt, ruimten die in hoofdzaak naburige functionele ruimten zullen ondersteunen bij het uitvoeren van hun functie. Functieondersteunende ruimten vormen geen apart functioneel deel maar worden opgenomen bij het functioneel deel dat ze bedienen.

Onderstaande niet-limitatieve lijst geeft een idee van welke ruimten als functie-ondersteunend gezien kunnen worden:

 • berging
 • sanitair
 • kitchenette
 • gang
 • vergaderzaal
 • kleedkamer
 • tochtsas
 • server- of printerlokaaltje
 • koel- of vriescel
 • EHBO-lokaal
 • badkamer of doucheruimte
 • wachtruimte
 • afvallokaal
 • ...

Voorbeeld 1: Een berging komt nagenoeg altijd voor in combinatie met een aanliggend kantoor, keuken, enz. dat ze bedient. De berging zal in zulke gevallen bij het aanliggend functioneel deel opgenomen worden als functieondersteunende ruimte.

Voorbeeld 2: Een vergaderzaal vormt in principe een functioneel deel ‘bijeenkomst hoge bezetting’. Een vergaderzaal komt echter meestal voor in combinatie met aanliggende kantoorruimten. De vergaderzaal zal in zulke gevallen bij het aanliggend functioneel deel ‘kantoor’ opgenomen worden als functieondersteunende ruimte.

Deze redenering gaat niet op wanneer het gaat over een groter aantal vergaderzalen die een aanzienlijk aandeel van de EPN-eenheid uitmaken (bijvoorbeeld: een volledige verdieping of vleugel van een kantoorgebouw waar enkel vergaderzalen voorkomen). In zulke gevallen is het nodig om voor deze verdieping een apart functioneel deel ‘bijeenkomst hoge bezetting’ aan te maken.