Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tappunten in nieuwbouw residentiële eenheden Tappunten

Tappunten in nieuwbouw residentiële eenheden

Geldig voor alle bouwaanvragen

Hieronder worden de types tappunten in EPW-eenheden toegelicht, evenals de bepaling van de netto energiebehoefte voor warm tapwater.

Types tappunten

Voor EPW-eenheden worden 2 types tappunten beschouwd:

  • tappunt voor keukenaanrecht
  • tappunt voor bad/douche.

Andere tappunten die niet onder deze 2 types vallen worden niet meegerekend, bijvoorbeeld: lavabo’s in badkamers of slaapkamers, aanrechten in bergingen, uitgietbakken. Die andere tappunten voert u niet in in de EPB-software.

U geeft alle tappunten van het type douche/bad en keukenaanrecht apart in, ook als deze op eenzelfde tapleiding zijn aangesloten, ze kunnen immers tegelijkertijd worden gebruikt. Bijvoorbeeld:

  • een bad en een douche in dezelfde badkamer voert u als twee aparte tappunten in
  • 2 douches in eenzelfde doucheruimte voert u als 2 tappunten in.

Alleen als het om een combinatie ‘douche in het bad’ (badkuip doet ook dienst als douchebak) gaat en er maar 1 kraan is, moet slechts 1 tappunt worden ingevoerd.

Netto-energiebehoefte voor warm tapwater

Voor wordt de totale voor alle tappunten van een type (keukenaanrecht of bad/douche) bepaald in functie van het volume van de EPW-eenheid:

  • Qnet, m, keuken= max(16;16+0,055∙(VEPW -192))∙tm
  • Qnet, m, bad/douche= max(64;64+0,220∙(VEPW -192))∙tm.

Hierin is:

  • Qnet,m,keuken: de totale maandelijkse nettoenergiebehoefte voor alle tappunten van het type keukenaanrecht (MJ)
  • Qnet,m,bad/douche: de totale maandelijkse nettoenergiebehoefte voor alle tappunten van het type bad/douche (MJ)
  • VEPW = het volume van de EPWeenheid (m³)
  • tm = lengte van de maand (Ms).

Het totale aantal ingevoerde tappunten van een bepaald type, heeft dus geen invloed op de netto-energiebehoefte. Alleen wanneer er geen tappunten van een bepaald type worden ingevuld, wordt de netto-energiebehoefte voor dat type gelijk gesteld aan 0.

Bij de bepaling van de totale bruto-energiebehoefte hebben de eigenschappen van de individuele tappunten (leidinglengte, aanwezigheid van warmteterugwinning, type aansluiting) wel een invloed. U moet dus steeds alle individuele tappunten van elk type invoeren in de software.

De totale maandelijkse netto-energiebehoefte wordt evenredig verdeeld over elk tappunt van het beschouwde type. Bij de bepaling van de netto-energiebehoefte per tappunt wordt ook de invloed van de aanwezige douchewarmteterugwinning ingerekend.