Gedaan met laden. U bevindt zich op: Appartement met combilus Verdeelsystemen in de EPB-software

Appartement met combilus

Geldig voor alle bouwaanvragen

Hieronder wordt een voorbeeld uitgewerkt om de ingave van verdeelsystemen in de EPB-software te illustreren.

Situatie

Een appartementsgebouw met 12 appartementen beschikt over een collectieve stookplaats. Een brengt het water voor ruimteverwarming en sanitair warm water naar de verschillende EPB-eenheden.

Aanpak

Bij een maakt u altijd een primair verdeelsysteem van het type ‘Combilus’ aan. Hier voert u alle gegevens in voor de gemeenschappelijke kring tot aan de substations.

Per aangesloten EPB-eenheid maakt u altijd een secundair verdeelsysteem aan. Hier voert u alle gegevens in over de verwarmingskring en over de kring voor sanitair warm water in de EPB-eenheid zelf.

Tenslotte koppelt u het secundair verdeelsysteem met de juiste EPB-eenheid. In de knoop SWW van de EPB-eenheid voert u nog de nodige info in over de aanwezige tappunten.

Als in de nog een voor SWW (Sanitair Warm tapwater) aanwezig is, moet u dit aangeven op het tabblad ‘Kring SWW’ van het secundaire verdeelsysteem en de nodige gegevens invoeren.