Gedaan met laden. U bevindt zich op: Externe warmte: gefaseerde uitbouw (huidig: afwijkingsaanvragen vanaf 1 juli 2023) Procedure voor het inrekenen van externe warmtelevering (huidig)

Externe warmte: gefaseerde uitbouw (huidig: afwijkingsaanvragen vanaf 1 juli 2023)

Geldig voor aanvragen vanaf 01.07.2023 Bekijk tijdslijn

In de detailberekening kunt u rekening houden met een gefaseerde uitbouw van het systeem van externe warmtelevering: wanneer bepaalde delen (warmteopwekkers, warmtedistributie-elementen en/of warmtevragers) van het systeem van externe warmtelevering pas gerealiseerd worden na de EPB-aangifte van het gebouw.

Voorwaarde

U kunt deze delen in rekening brengen op voorwaarde dat ze gerealiseerd worden binnen een termijn van drie jaar, die start van zodra een van de volgende voorwaarden is vervuld:

  • Het gebouw is in gebruik genomen (domiciliëring natuurlijk persoon of vestiging rechtspersoon);
  • De vergunnings- of meldingsplichtige werken of handelingen zijn beëindigd;
  • Er is een periode van vijf jaar verstreken na het verlenen van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of na het neerleggen van de melding van de EPB-eenheid.

In het laatste geval komt het er op neer dat men bepaalde delen van het systeem van externe warmtelevering kan inrekenen tot maximum 8 jaar na het verlenen van de omgevingsvergunning.

Stavingsstukken

Hiertoe legt u bij de afwijkingsaanvraag van elk gebouw waarop de afwijking van toepassing is, één of meerdere contracten voor met daarin:

  • een resultaatsverbintenis voor de gefaseerde uitbouw van de verschillende delen van de externe warmtelevering van een specifiek warmtenetproject
  • de energetische en bouwtechnische details van deze uitbouw
  • de tijdsplanning van deze uitbouw.

Regelgeving

Tijdslijn