Projecten zonder gefaseerde uitbouw

Het is steeds mogelijk om in een EPB-aangifte een systeem van externe warmtelevering as-built te rapporteren. U dient daarvoor geen afwijkingsaanvraag in te dienen. U kunt een detailberekening ingeven met de waarden die u bekomt uit het rekenblad.

Tegelijk moet u wel een correct stavingsdossier samenstellen(opent in nieuw venster). Waaruit het stavingsdossier moet bestaan, staat beschreven in artikel 68 § 3 van het Ministerieel Besluit van 28 december 2018.

Als het niet mogelijk is om een stavingssdossier samen te stellen, moet u gebruik maken van de waarde bij ontstentenis.

Projecten met gefaseerde uitbouw

In de regelgeving over externe warmtelevering is het gunstregime ‘gefaseerde uitbouw’ voorzien. Daardoor kan men ook ontwikkelingen inrekenen die gerealiseerd worden ná de EPB-aangifte, maar binnen de 5 jaar na de bouwaanvraag.

Om van dit gunstregime gebruik te kunnen maken, moet men een afwijkingsaanvraag indienen bij het VEKA., volgens de vastgelegde procedure.

Gebruik maken van het gunstregime is een optie, geen verplichting: het is ook mogelijk om de gefaseerde uitbouw te negeren en het systeem van externe warmtelevering as-built te rapporteren.

Meer info over de procedure bij een gefaseerde uitbouw

Regelgeving