Definitie

EPB definieert externe warmtelevering als de die:

  • minstens twee gebouwenblokken bedient
  • waarvan minstens één zich niet op de eigen site bevindt.

De warmteopwekker dient dus minstens twee gebouwen op twee verschillende sites van warmte te voorzien. Het gaat hier dan voornamelijk over de ‘klassieke’ stadsverwarming of wijkverwarming.

In de volgende gevallen gaat het bijgevolg niet om externe warmtelevering:

  • warmteopwekkers die enkel warmte leveren aan het gebouw waarin ze opgesteld staan
  • een lokaal warmtenet dat enkel gebouwen op de eigen site bedient.

In deze gevallen gebruikt u de standaard rekenmethode horende bij de opwekker en het verdeelsysteem zoals toegepast in het project.

Meer over het principe van externe warmtelevering

Klik door voor meer info over bepalen of en hoe u externe warmtelevering invoert.