Wat is een combilus?

Een is een gemeenschappelijke die zowel dienst doet voor warm tapwater als voor ruimteverwarming. Warm water circuleert continu door een ringleiding die aangesloten wordt op verschillende EPB-eenheden.

Binnen EPB wordt een combilus ook steeds beschouwd als een ‘gemeenschappelijk’ systeem.

Meer over combilus