Gedaan met laden. U bevindt zich op: Algemene uitzonderingen op de EPB-eisen (voor bouwaanvragen vanaf 01-01-2023) Uitzonderingen op EPB-plicht, EPB-eisen, ...

Algemene uitzonderingen op de EPB-eisen (voor bouwaanvragen vanaf 01-01-2023)

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2023 Bekijk tijdslijn

Voor de onderstaande gevallen zijn er afwijkende EPB-eisen van toepassing of bestaat er een algemene afwijking of vrijstelling van een bepaalde EPB-eis.

Deze algemene uitzondering geldt automatisch en moet niet per individueel project aangevraagd worden. U duidt de betreffende uitzondering aan in de EPB-software. De stavingsstukken die aantonen dat er geen EPB-eisen van toepassing zijn, houdt u bij.

Renovaties van beschermde monumenten en gebouwen in een beschermd landschap, stads- of dorpszicht

Voor renovaties van beschermde monumenten en gebouwen in een beschermd landschap, stads- of dorpszicht gelden volgende vrijstellingen voor de bestaande, niet herbouwde gebouwen of gebouwdelen:

 • vrijstelling van de maximale U-waarden voor andere constructieonderdelen dan daken en vloeren. Enkel daken en vloeren moeten dus aan de maximale U-waarden voldoen.
 • Vrijstelling van de ventilatie-eisen. In de software mag u voor de vrijgestelde ruimten rapporteren dat er geen ramen vervangen zijn. Anders gaat de software onterecht een boete genereren.

Tip: of uw project een beschermd monument of een gebouw in een beschermd landschap, stads- of dorpszicht is, kunt u gemakkelijk nagaan via het Geoportaal (opent in nieuw venster)van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Let op:

 • voor de uitbreiding, gedeeltelijke herbouw of ingrijpende energetische renovatie (inclusief een functiewijziging groter dan 800 m³) van deze gebouwen gelden deze vrijstellingen niet.
 • Er is geen vrijstelling van de installatie-eisen.
 • Vrijgestelde constructieonderdelen voert u niet in de EPB-software in, ook al werden deze vernieuwd. Anders toetst de EPB-software ze onterecht af aan de EPB-eisen.

Renovaties van gebouwen vastgesteld in de inventaris van bouwkundig erfgoed

Voor de renovaties van gebouwen vastgesteld in de inventaris van bouwkundig erfgoed gelden volgende vrijstellingen voor de bestaande, niet herbouwde gebouwen of gebouwdelen:

 • vrijstelling van de maximale U-waarden voor de gevelonderdelen (muren en ramen) die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg;
 • vrijstelling van de luchttoevoereisen in de ruimten waar alleen ramen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, worden vervangen. In de software mag u voor de vrijgestelde ruimten rapporteren dat er geen ramen vervangen zijn. Anders gaat de software onterecht een boete genereren.

Tip: of uw gebouw vastgesteld is op de inventaris van bouwkundig erfgoed, kunt u gemakkelijk nagaan via het Geoportaal (opent in nieuw venster)van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Let op:

 • voor de uitbreiding, gedeeltelijke herbouw of ingrijpende energetische renovatie (inclusief een functiewijziging groter dan 800 m³) van deze gebouwen gelden deze vrijstellingen niet.
 • Er is geen vrijstelling van de installatie-eisen.
 • De uitzondering op de EPB-eisen geldt enkel voor vastgesteld bouwkundig erfgoed. Als het project louter opgenomen is in een wetenschappelijke inventaris, gelden deze vrijstellingen niet.
 • Vrijgestelde constructieonderdelen, voert u niet in de EPB-software in, ook al werden deze vernieuwd. Anders toetst de EPB-software ze onterecht af aan de EPB-eisen.

Landbouwgebouwen: serres voor warme teelten

Voor serres voor warme teelten gelden enkel de onderstaande EPB-eisen:

 • de verplichte installatie van minimaal één energiescherm over de volledige oppervlakte van de serre. Een energiescherm is in dit geval een beweegbare of vaste flexibele scheidingswand, die tijdens de koude periodes in de serres de luchtbeweging onderbreekt tussen de teeltruimte en de ruimte onder het dak van de serre. Een energiescherm kan zowel doorzichtig als niet doorzichtig zijn.
 • De verplichte installatie van een klimaatcomputer die garandeert dat het nodige vocht- en CO2-gehalte bereikt kan worden met een zo laag mogelijk energieverbruik.

Landbouwgebouwen: gebouwen voor energie-intensieve productie, bewaring of primaire behandeling van plantaardige producten en stallen voor varkens of pluimvee

Voor landbouwgebouwen voor energie-intensieve productie, bewaring of primaire behandeling van plantaardige producten en voor stallen voor varkens en pluimvee gelden enkel de onderstaande EPB-eisen:

 • maximale U-waarden

  nieuwe, vernieuwde en nageïsoleerde daken

  0,40 W/m²K

  nieuwe en vernieuwde muren niet in contact met de grond

  0,40 W/m²K

  nieuwe en vernieuwde transparante scheidingsconstructies, deuren en poorten

  eisen volgens bijlage VII van het Energiebesluit

 • ventilatie-eisen

  verblijfsruimten voor dieren

  vrijgesteld

  ruimten voor energie-intensieve bewaring van plantaardige producten (bewaring van aardappelen, uien en wortels)

  vrijgesteld

  ruimten voor energie-intensieve productie van plantaardige producten (zoals een forcerie voor witloof)

  vrijgesteld

  andere ruimten

  eisen volgens bijlage X van het Energiebesluit

Tennishallen vervaardigd uit zeildoeken

Voor nieuw op te richten tennishallen vervaardigd uit zeildoeken gelden enkel de onderstaande EPB-eisen:

 • ze beschikken over ventilatievoorzieningen, vermeld in bijlage X van het Energiebesluit van 19 november 2010;
 • de binnentemperatuur :
  • kan niet hoger ingesteld worden dan 13 °C;
  • wordt ’s nachts automatisch verlaagd naar maximaal 5 °C;
  • wordt automatisch teruggeregeld naar 5 °C door middel van aanwezigheidsdetectie als er gedurende 15 minuten geen spelers aanwezig zijn op de terreinen;
 • de wanden zijn minstens dubbelwandig of de U-waarde van de wanden is kleiner dan of gelijk aan 2,8 W/m²K.

In geval van luchthallen dienen de luchtlekken tussen de verwarmde binnenruimte en de buitenomgeving beperkt te worden door het verwezenlijken van een continue verbinding van de zeilen aan de grond.

Behoud van een bestaande ketel of warmtepomp niet ouder dan 15 jaar

Er geldt een vrijstelling van het minimaal installatierendement voor ruimteverwarming indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • het gaat om een renovatie of functiewijziging waarbij de bestaande ketel of warmtepomp behouden blijft;
 • de ketel of de warmtepomp is op het moment van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning niet ouder dan 15 jaar;
 • de vloeroppervlakte die verwarmd wordt door de nieuwe/vernieuwde afgifte-elementen bedraagt minder dan 25% van de totale bruikbare vloeroppervlakte.

Vrijstaande zorgwoningen kleiner dan 50 m²

Nieuwbouw vrijstaande zorgwoningen met een bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 50 m² zijn vrijgesteld van volgende EPB-eisen:

 • het maximaal S-peil
 • de oververhittingsindicator

Tijdslijn

 1. Algemene uitzonderingen op de EPB-eisen (voor bouwaanvragen vanaf 01-01-2023)